Ny vej frem for patienter med KOL

​En ny tilgang til behandlingen af patienter med KOL har vist så gode resultater, at Nordsjællands Hospital nu har gjort tilbuddet til fast praksis og har sat nye standarder for inddragelse af patienter og pårørende.​
For patienter med den kroniske lungesygdom KOL har det ambulante tilbud på Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium på Nordsjællands Hospital taget en ny og positiv drejning. 

Ved at gøre op med den traditionelle behandling med faste kontroller og troen på at alle patienter skal følges ens, får patienterne et langt bedre forløb, og tilbagemeldingerne er utvetydigt positive. Succesen er baseret på tværfaglige behandlerteams og tre centrale elementer: involvering af patienter og pårørende, kontinuitet og tilgængelighed.


Patientens behov styrer forløbet

Patienterne er ikke længere i et forløb med faste kontroller. I stedet bliver plejen og behandlingen skræddersyet og løbende justeret ud fra den enkeltes behov. Hver patient har en fast sygeplejerske tilknyttet, som følger dem igennem sygdomsforløbet, og som patient og pårørende kan kontakte ved behov.  Lægekontrollerne er afløst af en samtale om, hvad der fylder nu og her hos den enkelte patient. Her deltager både patient, evt. pårørende, læge og sygeplejerske.

-Før handlede samtalerne om lungefunktion, medicinering, indlæggelser og blodprøver, men nu taler vi i højere grad om det, der i det daglige betyder noget for patienten og de pårørende. Det kan være en snak om angst og bekymringer for fremtiden, men også helt lavpraktiske ting i en hverdag med åndenød. "Hvordan kommer jeg i bad? Kan jeg have sex? Hvordan lever jeg mere aktivt"? Patienten er selv ekspert på sin sygdom, og den pårørende er ekspert i deres fælles liv, fortæller KOL-sygeplejerske Marie Lavesen.

De første erfaringer viser også, at både patienter og pårørende føler sig væsentligt mere inddraget i forløbene end tidligere.

De pårørende spiller en afgørende rolle

Tilgangen til behandlingen betyder, at de pårørende bliver en vigtig del af ekspertteamet, når det handler om KOL. Udover at deltage i samtalerne kan de pårørende på lige fod med patienterne ringe ind i den daglige åbne telefontid, hvis de har spørgsmål eller oplever en begyndende forværring hos patienten. Er sidstnævnte tilfældet, kan der den efterfølgende dag bookes en tid hos en lungemediciner.

Fakta om CAPTAIN

Strukturen bag forløbet er udviklet af Lunge og Infektionsmedicinsk Ambulatorium i 2014 på baggrund af eksisterende viden, feedback fra patienter og anbefalinger fra forløbsprogrammer, vejledninger mm. Strukturen har fået navnet CAPTAIN (Comprehensive And Prospective Treatment And Individual Nursing) og henviser til, at patienten er kaptajn for sit eget forløb. Som det første hospital i Danmark har Nordsjællands Hospital gjort denne struktur til et permanent tilbud til patienter med KOL.

Det anslås, at op mod 400.000 danskere er ramt af KOL. Sygdommen er uhelbredelig, når den først er konstateret, men symptomerne kan lindres gennem behandling, træning og viden om en hverdag med KOL.  

Yderligere oplysninger: KOL-sygeplejerske Marie Lavesen

Redaktør