Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

​I Hillerød består afdelingen af Lungemedicinsk Afsnit og Infektionsmedicinsk Afsnit. Herudover er der til afsnittene tilknyttet et fællesambulatorium med begge specialer. I Frederikssund består afdelingen af et sengeafsnit, afsnit B7/B8, samt et ambulatorium, og i Sundhedshuset Helsingør​ er der et ambulatorium for patienter, som er henvist hertil.