Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

CORONAVIRUS
På grund af nye forholdsregler ved coronavirus, laver vi ændringer i vores planlægning. Din aftale hos os kan derfor blive udskudt eller ændret. Hold derfor øje med din e-Boks. 

I Hillerød består afdelingen af Lungemedicinsk Afsnit 0655 og Infektionsmedicinsk Afsnit 0651. Herudover er der til afsnittene tilknyttet et fællesambulatorium med begge specialer. I Frederikssund består afdelingen af et sengeafsnit B7/B8, samt et ambulatorium. I Sundhedshuset Helsingør​ er der et ambulatorium for patienter, som er henvist hertil.