Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

Patienter med en aftale på hospitalet

På grund af forholdsregler ved coronavirus har vi siden midten af marts udsat tider til udredning, behandling og kontrol. I øjeblikket er smittetrykket dog faldende, og derfor begynder vi igen at indkalde patienter. Patienter med størst behov for behandling og udredning bliver indkaldt først. Hold øje med din e-Boks.

I Hillerød består afdelingen af Covid (Lungemedicinsk) Afsnit 0655 og Lunge-og Infektionsmedicinsk Afsnit 0651. Herudover er der til afsnittene tilknyttet et fællesambulatorium med begge specialer. I Frederikssund består afdelingen af et sengeafsnit B7/B8, samt et ambulatorium. I Sundhedshuset Helsingør​ er der et ambulatorium for patienter, som er henvist hertil.