Forskning

​​Ambitionen er at drive forskning, som er klinisk relevant og kan være med til at forbedre hverdagen for patienter og personale. Vi arbejder tværfagligt og ønsker at etablere et integreret forskningsmiljø for læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, medicinstuderende og andre faggrupper med interesse for at afklare kliniske, relevante problemstillinger gennem forskning.

Vision

LIA har et ønske om at blive de bedste i Danmark til at behandle patienter med lungebetændelse samt yde palliation til KOL patienter.

Dette gøres ved at skabe et tværfagligt forskningsmiljø, hvor den kliniske patientnære forskning er i fokus. På Nordsjællands Hospital har vi adgang til et stort og uselekteret patientmateriale. Dette giver grundlag for at opnå resultater, som vil føre til en behandling, der er tilpasset den enkelte patient.


Forskningsområder

Forskningen i LIA fokuserer på tre store områder:

 • Kroniske lungesygdomme, primært KOL
 • Infektioner i centralnervesystemet (CNS)
 • Nedre luftvejsinfektioner (pneumoni)

 

Forskningen består af:

 • En retrospektiv kohorte (CAPNORTH)
 • Et prospektivt interventionsstudie (BIOCAP).  Et randomiseret studie, der undersøger varigheden af antibiotisk behandilng til patienter indlagt med samfundserhvervet pneumoni.  
 • Et prospektivt kohorte studie over indlagte patienter med pneumoni (Surviving Pneumonia)
  Læs mere om forskningsprojektet 
 • En biobank med prospektivt indsamlede data (LRTI-Biofilm)
 • En prospektiv multicenter kohorte med systematisk indsamlede data fra pneumoniforløb (OPTI-CAP)
 • Et tværfagligt projekt med det overordnede formål at styrke den palliative indsats til patienter med svær KOL (CAPTAIN)
 • Et samarbejdsprojekt mellem LIA, onkologisk afdeling og akutafdelingen til styrkelse af det non maligne palliative forløb for den ældre medicinske patient (CAPTAIN+)
 • Et samarbejds- kohorte projekt mellem LIA og akutafdelingen omkring patienter med svær KOL og hertil knyttede psykosociale faktorer (DA CAPO)

 

Forskningsmål

Forskningsafdelingen består af en bred sammensætning af faggrupper, læger, sygeplejersker, en human fysiolog og fysioterapeuter, som alle har et ønske om at bedrive kliniknær forskning. Denne sammensætning af forskningsinteresserede gør, at de fleste forskningsprojekter udføres tværfagligt, og enkelte på tværs af afdelinger. Dette styrker både helheds- og patientperspektivet og gør forskningen patientnær.

Derfor satser LIA fortløbende på både at have sygeplejerske- og læge ph.d studerende tilknyttet afdelingen, ligesom deltidsforskerstillinger til læger prioriteres.

Find kontakt til forskningsansvarlig

 

Redaktør