Forskningsklyngen Perioperativ Behandling

I forskningsklyngen arbejder vi sammen omkring den perioperative patient.

Vores vision er blandt andet at gøre patienterne smertefri før, under og efter operation. Dette skal opnås gennem præcise, selektive, kontrollerbare metoder med et minimum af bivirkninger. Til formålet arbejder vi på at udvikle en ny ultralyd-vejledt regional anæstesi teknik.

Desuden er vores fokus på anvendelse af EWS score i kirurgiske patienter, optimering af anæmi behandling og udskrivelse af patienter med hoftenære frakturer, forbedret behandling af håndleds- og ankelbrud.

Vores kirurger forsker i forbedring og implementering af nye operationsmetoder til patienter med kræft i tyktarmen, samt i behandlinger, der kan forkorte sygdomsperioden for patienter med blindtarmsbetændelse.

Forskningsklyngen består af 2 seniore forskere (50% forskning) og 7 ph.d.-studerende. Vi samarbejder med industri, hospitaler og universiteter (DTU). Vi har bevilling fra Innovation Fund Denmark, 2 patenter, 1 produkt på det internationale marked og er langt med udvikling af yderligere et produkt.

Vi vil gerne gøre en forskel for patienterne og for os.

Vi har fokus på, at forskningen skal komme patienterne til gavn, at forskning, kvalitet og udvikling går hånd i hånd, og at vi er internationale.

Sammen er vi stærkere og sammen kan vi virkeliggøre ideer.

 

Kontaktperson og tovholder 

Kai Lange

Overlæge, dr.med., klinisk forskningslektor

kai.henrik.wiborg.lange@regionh.dk

 

 

 

Redaktør