Forskningsklynger

​Fire​ forskningsklynger tegner ​fremtidens forskning på Nordsjællands Hospital, der fremadrettet organiserer sine forskningsaktiviteter på tværs af specialer. 

Målet er, at forskningen på Nordsjællands Hospital kommer på internationalt niveau, og at hospitalet bliver anerkendt som et forskningshospital. Organiseringen i klynger giver mulighed for at øge synergi og sparring mellem forskerne, en bedre forskningsinfrastruktur og mere forskning af høj kvalitet til glæde for patienterne.

Klyngerne har i 2016 etableret sig, har holdt en række klyngemøder for at identificere fælles forskningsinteresser og kompetenceafdækning. Der er i hver klynge fokus på at udvikle og igangsætte fælles klyngeforskningsprojekter, lægge finansieringsstrategier og udarbejde hvidbøger - klik ind på den enkelte forskningsklynge nedenfor.

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgInfektion og Inflammation

                                 Overlæge, ph.d., klinisk forskningslektor Morten Bestle

                                 morten.bestle@regionh.dk

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgDiabetes og Vaskulær Sygdom

                                  Overlæge, ph.d. Peter Lommer Kristensen

                                  peter.lommer.kristensen.01@regionh.dk

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgPerioperativ Behandling

                                  Overlæge, dr med, klinisk forskningslektor Kai Lange

                                  kai.henrik.wiborg.lange@regionh.dk

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgKvinde Barn Ung

                                    Overlæge, ph.d., klinisk forskningslektor Ellen Løkkegaard

                                    ellen.christine.leth.loekkegaard@regionh.dk