Forskningsklynger

​Fire​ forskningsklynger tegner ​fremtidens forskning på Nordsjællands Hospital.

Målet er, at forskningen på Nordsjællands Hospital kommer på internationalt niveau, og at hospitalet bliver anerkendt som et forskningshospital. Organiseringen i klynger giver mulighed for at øge synergi og sparring mellem forskerne, en bedre forskningsinfrastruktur og mere forskning af høj kvalitet til glæde for patienterne.

Klyngerne har i 2016 etableret sig, har holdt en række klyngemøder for at identificere fælles forskningsinteresser og kompetenceafdækning. Der er i hver klynge fokus på at udvikle og igangsætte fælles klyngeforskningsprojekter, lægge finansieringsstrategier og udarbejde hvidbøger - klik ind på den enkelte forskningsklynge nedenfor.

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgInfektion og Inflammation

                                 Overlæge, ph.d., klinisk forskningslektor Morten Bestle

                                 morten.bestle@regionh.dk

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgDiabetes og Vaskulær Sygdom

                                  Overlæge, ph.d. Peter Lommer Kristensen

                                  peter.lommer.kristensen.01@regionh.dk

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgPerioperativ Behandling

                                   Reservelæge, ph.d., Jakob Kleif

                                    jakob.kleif@regionh.dk

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgKvinde Barn Ung

                                    Professor Ellen Løkkegaard

                                    ellen.christine.leth.loekkegaard@regionh.dk