Forskningsklynger

Fem forskningsklynger tegner forskningen på Nordsjællands Hospital

Målet er, at forskningen på Nordsjællands Hospital kommer på internationalt niveau, og at hospitalet bliver anerkendt som et forskningshospital. Organiseringen i klynger giver mulighed for at øge synergi og sparring mellem forskerne, en bedre forskningsinfrastruktur og mere forskning af høj kvalitet til glæde for patienterne.

Klyngerne har i 2016 etableret sig, har holdt en række klyngemøder for at identificere fælles forskningsinteresser og kompetenceafdækning. Der er i hver klynge fokus på at udvikle og igangsætte fælles klyngeforskningsprojekter, lægge finansieringsstrategier og udarbejde hvidbøger - klik på den enkelte forskningsklynge:

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgInfektion og Inflammation

                                 Overlæge, ph.d., klinisk forskningslektor Morten Bestle
                                 Send en mail til Morten Bestle

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgDiabetes og Vaskulær Sygdom

                                  Overlæge, ph.d. Peter Lommer Kristensen
                                  Send en mail til Peter Lommer Kristensen

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgPerioperativ Behandling

                                   Reservelæge, ph.d., Jakob Kleif
                                    Send en mail til Jakob Kleif

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgKvinde Barn Ung

                                    Professor Ellen Løkkegaard
                                    Send en mail til Ellen Løkkegaard

Klyngeblomst -billede til Intra.jpgEpidemi

                                     Forskningschef Thea Kølsen Fischer
                                     Send en mail til Thea Kølsen Fischer