Forskningsklyngen Diabetes og Vaskulær Sygdom

De forskningsprojekter, som aktuelt gennemføres i klyngen tager udgangspunkt i "store" almindelige sygdomme som diabetes, osteoporose, hjerte-kar-sygdom (fx AMI og apopleksi) og de afledte problemer og komplikationer til sygdommene. Patienter med disse sygdomme er hyppige gæster på Nordsjællands Hospital, og forskningen forankres således i den virkelighed, som mange patienter oplever.

Vores mission er at skabe et blomstrende forskningsmiljø, der tager nogle vigtige kliniske spørgsmål op og undersøger dem på den rigtige måde. Ved hjælp af velgennemførte forskningsprojekter kan vi forhåbentlig skabe en bedre patientbehandling og tiltrække gode medarbejdere til hospitalet.

 

Kontaktpersoner og tovholdere

Peter Lommer Kristensen

Overlæge

Kardiologisk-Nefrologisk-Endokrinologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital

peter.lommer.kristensen.01@regionh.dk

 

Birger Thorsteinsson

Overlæge, dr.med., professor

Kardiologisk-Nefrologisk-Endokrinologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital

birger.thorsteinsson@regionh.dk  

 

 

Redaktør