Klinisk ForskningsEnhed (KFE)

​​Onkologisk Afdeling deltager i national og international kræftforskning i form af kliniske lægemiddelforsøg, som enten er iværksat af læger eller af medicinalfirmaer.

Forsøgene omfatter de diagnosegrupper, der behandles i afdelingen, oftest som randomiserede fase lll forsøg. Patienterne udvælges til forsøgene efter fastsatte in- og eksklusionskriterier, og iværksættes først, når patienten er informeret mundtligt og skriftligt og har g​ivet sit samtykke hertil.


Hvis en forsøgsdeltager bliver indlagt på hospital, skal KFE kontaktes, da denne har indberetningspligt til forsøgsindehaverne. Patientens journal er mærket med forsøgsnavn, og kontaktnumre til personalet i KFE.


De praktiske og administrative opgaver i forbindelse med forsøgene, varetages af to projektsygeplejersker, der også er tilknyttet onkologisk ambulatorium.​Redaktør