​​​​​​​​

Introduktionslæge

​​Denne side er til dig, som er eller skal være introduktionslæge på Nordsjællands Hospital.​

På siden her har vi samlet relevant materiale og informationer om introduktionsuddannelsen.

Du kan læse om: 

 • Funktioner i afdelingen
 • Målbeskrivelse
 • Uddannelsesprogram og portefølje
 • Logbog
 • Kurser
 • Evaluering
 • Dokumentation

​Funktioner i afdelingen

Som yngre læge i I-stilling eller ​ansatte i uklassificerede stillinger i afdelingen vil man indgå i følgende funktioner:

Forvagt (T5)

​Forvagtsfunktionen foregår i et akutambulatorium i afdelingen. Som onkologisk forvagt varetager man i samarbejde med en sygeplejerske akutte henvendelser, herunder indlæggelser af onkologiske patienter med tilknytning til afdelingen. Sygeplejersken visiterer patienterne telefonisk. Herudover indebærer funktionen forefaldende arbejde samt evt. pleuracentese og ascitesdrænage.

​Stuegang

Der er typisk 3-4 læger til stuegang, heriblandt mindst en speciallæge. Ved stuegang mødes det stuegangsgående hold til gennemgang og fordeling af patienterne i samarbejde med afdelingens sygeplejersker. Patienterne gennemgås igen ved middagskonferencen. Her er der også mulighed for at lave opsamling og tage problemstillinger op fra de andre funktioner eksempelvis spørgsmål til ambulante patienter. Akutlægen fortæller om de patienter der skal indlægges, og bagvagten er altid tilstede mhp oplysninger om evt punkter til opfølgning på aftenstuegang.

Ambulatorium

Læger i introduktionsstilling har en ugentlig dag i reservelægeambulatoriet. Her ses patienter i ambulant forløb mhp. ordination af kemoterapi, svar på undersøgelser, kontrolbesøg mm. I vagtskemaet er en speciallæge anført som primær superviserende læge for den yngre læge i ambulatoriet. Det tilstræbes, at der kun bliver sat lungecancerpatienter og brystkræftpatienter på hos I-lægerne. Man bliver typisk oplært i ambulatoriefunktionen efter 2-3 måneder i afdelingen.

Målbeskrivelse

Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i klinisk onkologi kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og  på Dansk selskab for klinisk Onkologis hjemmeside under uddannelse (link åbner i nyt vindue).  

Yderligere information kan desuden  tilgås via Sekretariat for lægelig videreuddannelse (link åbner i nyt vindue).

Uddannelsesprogram

Nordsjællands Hospitals uddannelsesprogrammer er en tilpasning af målbeskrivelse,  lærings- og evalueringsstrategier til lokale forhold og arbejdstilrettelæggelse. 

Link til det aktuelle uddannelsesprogram

I-læger skal anvende porteføljen som led i deres uddannelse. Porteføljen er en samling uddannelsesdokumenter, som skal følge den uddannelsessøgende gennem uddannelsen. De ligger elektronisk på Logbog.net (link åbner i nyt vindue).

Formålet med porteføljen er:

 • at sikre at opnåede kompetencer bliver registreret
 • at blive anvendt som et redskab til træning af selvstyret og reflekterende læring

Registreringen af de opnåede kompetencer sker i logbogen, som altså er en del af porteføljen. Metoder til at dokumentere opnåede kompetencer findes i Uddannelseprogrammet

​Vejledning

Som led i introduktionsuddannelsen er der planlagt et fast vejledningsforløb. Se ligeledes uddannelses planen.

​Logbog

I logbogen dokumenteres, når de enkelte kompetencer er opfyldt. Logbogen skal ved afsluttet uddannelse indsendes til Sundhedsstyrelsen Logbog.net (link åbner i nyt vindue)

Kurser

Som led i introduktionsuddannelsen indgår der obligatoriske kurser:

 • Pædagogisk kursus II 
  Et to-dages kursus organiseret af Center for Klinik Uddannelse (CEKU). Det er en dag med kursus og en dag med uddannelsesaktivitet i egen afdeling. 

 • LAS I (Ledelse organisation og samarbejde)
  Et to-dages kursus organiseret af Region Hovedstaden.

 • Kurser for introduktionslæger i Region Øst (link til lægeuddannelsen.dk, åbner i nyt vindue)

Den uddannelsessøgende skal selv tilmelde sig. Kursusoversigt og tilmelding foregår via ovenstående link.

Dansk Selskab for Kliniks Onkologis introduktionskurser er ikke obligatoriske, men vi anbefaler at de gennemføres i forhold til udvikling af dine evner inden for onkologien. (link åbner i nyt vindue)

Sammenslutning for Kræftafdelinger i Øst Danmark afholder ligeledes en række relevante kurser - kan ses her (link åbner i nyt vindue)
 

Evaluering

Den uddannelsessøgende skal evaluere afdelingen på evaluer.dk, det er et vigtigt redskab på løbende at forbedre afdelingen i uddannelsesmæssig henseende (link åbner i nyt vindue).  

Dokumentation

logbog.net (link åbner i nyt vindue) udfylder den uddannelsesansvarlige overlæge sammen med din vejleder attestation af godkendelse for tidsmæssigt gennemført uddannelsesstilling, som skal dokumenteres over for sundhedsstyrelsen.​ 


 

Redaktør