Information til sundhedsfaglige om palliativ behandling

​​Her finder du information om henvisning, pleje og behandling, kontaktoplysninger, undervisningstilbud samt nyttige links.​

​​​​​​​​​​​​​

​Specialiseret palliativ rådgivningsfunktion

-et tilbud i Region Hovedstaden

Praktiserende læger, speciallæger og læger på hospitaler  kan få rådgivning af hospitalsspecialist i palliativ behandling. 

Rådgivningsfunktionen kan kontaktes  hverdage mellem kl. 8.00- 23.00 og we​ekend og søgnehelligdage kl. 8.00- 20.00

Telefon 38 69 20 25


Læs mere om rådgivningsfunktionen i VIP: Palliativ rådgivningsfunktion

Palliativ Enheds optageområder

Fire udekørende sygeplejersker varetager besøg i:
Helsingør, Fredensborg, del af Gribskov: Græsted, Gilleleje       
Halsnæs, Frederikssund, Allerød     
Hillerød, Hørsholm, del af Gribskov: Helsinge, Tisvildeleje, Vejby
    
Kontakt i dagtimerne i hverdage kan ske til Palliativ Enhed på tlf. 48 29 53 55, der kan videregive kontaktoplysninger til sygeplejersken, der kører i et specifikt område.

​Henvisningskriterier

Palliativ Enhed modtager uheldbredeligt syge voksne kræftpatienter med komplekse symptomer, der kræver tværfaglig specialiseret indsats.

Patienten, der henvises, skal være diagnostisk udredt og velinformeret om sin sygdom. Patienten skal være informeret om og indforstået med en henvisning til Palliativ Enhed.

Læs mere om henvisning og indhold i henvisning  i Palliativ Enhedens VIP-vejledning

Tryghedskasse

En medicinkasse til patientens sidste levedøgn.
Den indeholder medicin, utensilier og informationsmateriale til symptomlindring i de sidste levedøgn hos alvorligt syge mennesker, der ikke længere kan indtage peroral medicin.

Formålet er at sikre et optimalt afsluttende forløb for patienter, der ønsker at dø hjemme.


Læs mere om tryghedskassen her
Ordinationsskema kan hentes her

Undervisning til sundhedsprofessionelle

Palliativ Enhed tilbyder undervisning til sundhedsprofessionelle i kliniske afdelinger og i primær sektor.

Der tilbydes undervisning i symptomlindring, herunder psykologiske aspekter ved alvorlig sygdom.
Undervisningen varetages af palliative sygeplejersker, psykolog og/eller en overlæge. 

Ved interesse for undervisning kan du kontakte Afdelingssygeplejerske Elsebeth Rasmussen på mail: Elsebeth.Rasmussen@regionh.dk​


Redaktør