Hoveduddannelse

​Denne side er til dig, som er eller skal være kursist på Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital - ​Hillerød i forbindelse med din hoveduddannelse.

På siden her har vi samlet relevant materiale og informationer om kursistuddannelsen.

Du kan læse om

  • Funktioner i Afdelingen
  • Målbeskrivelse
  • Uddannelsesprogram
  • Checklisten/Logbog
  • Porteføljen
  • Kurser
  • Dokumentation
  • Evaluering


Funktioner i afdelingen 

Som læge i H-stilling indgår man i bagvagtslaget og har følgende funktioner:

Stuegang

Der er typisk 3-4 læger til stuegang, heriblandt mindst en speciallæge. Ved stuegang mødes det stuegangsgående hold til fordeling af patienterne i samarbejde med afdelingens sygeplejersker. Der afholdes middagskonference, hvor alle indlagte patienter gennemgåes.

Ambulatorium

Det er oprettet som speciallægeambulatorium, hvor der er afsat tid afhængig af hvad patienten kommer med henblik på. Nye patienter har 50 minutter,  og øvrige konsultationer  30 minutter. 

Bagvagtsfunktion

Varetager aftenstuegang på hverdage (til 18:00) samt stuegang i weekenden (8:00-15:30). Herefter passer medicinsk mellemvagt som skal kontaktes mhp status (tlf.: 5981) afdelingen i vagten, hvor onkologisk bagvagt har telefonisk tjeneste fra bolig.
Tilsyn rekvireres fra de andre afdelinger. Varetages som regel kun skriftligt eller ved overflytning. Medmindre patienter er indlagt på intensiv skal man ikke gå fysisk tilsyn.


Målbeskrivelse

Du kan  her finde Sundhedsstyrelsens landsdækkende målbeskrivelse med officielle retningslinier for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi
Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi.

 

Uddannelsesprogrammer

Du kan læse uddannelsesprogrammet for kursister på  Dansk Selskab for klinisk onkologi  hjemmeside.

​Checklisten/logbog 

Logbogens formål er at sikre, at de definerede kompetencer opnås og dokumenteres. I logbogen dokumenteres, når de enkelte kompetencer er opfyldt. Logbogen skal ved afsluttet uddannelse indsendes til Sundhedsstyrelsen, for at dokumentere uddannelsen.
Checklisten optæller aktivitet af udvalgte procedurer og danner baggrund for, hvornår der i logbogen kan skrives, at en kompetence er opnået. Aktuelt ligger den som dokument på DSKO's hjemmeside målbeskrivelsen, men vil for læger ansat efter 1.11.14 ligge elektronisk i logbog.net

​Porteføljen 

H-læger skal anvende "Porteføljen" som led i deres uddannelse. Porteføljen er en samling uddannelsesdokumenter, som skal følge den uddannelsessøgende gennem de 5 års specialeuddannelse.

Formålet med porteføljen er:

  • at sikre at opnåede kompetencer bliver registreret
  • at blive anvendt som et redskab til træning af selvstyret og reflekterende læring

Registreringen af de opnåede kompetencer sker i logbogen, som altså er en del af porteføljen. Porteføljen er efter 1.11.14 blevet elektronisk, så ansatte efter den dato kan gå ind via logbog

​Kurser

​​Her kan du se de obligatoriske kurser i hoveduddannelsen.

Læs mere om kursusbeskrivelse og afholdelse på Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Generelt om andre obligatoriske kurser findes på Sundhedsstyrrelsens hjemmeside og på Sekretariatet for lægelig videreuddannelse Øst.

​Dokumentation

Speciallægeuddannelsen skal dokumenteres juridisk. 
Ved afslutning af uddannelse fremsender den uddannelsessøgende attetser og evaluering til Sundhedsstyrelsen. Du kan finde de officielle blanketter på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Evaluering

Den uddannelsessøgende skal evaluere afdelingen ved endt uddannelse. Dette foregår elektronisk via evaluer.dk ​

 

Redaktør