​​​​​​​​​​​​​​

Besøg i Neurologisk Ambulatorium

Neurologisk Ambulatorium på Nordsjællands Hospital i Hillerød modtager hver dag patienter med forskellige sygdomme i hjernen og centralnervesystemet, bl.a. demens, epilepsi, multipel sklerose og hjernekræft. ​Vi vil gerne være med til at gøre dit ophold i ambulatoriet så behageligt som muligt og informerer her lidt om, hvordan kontrolbesøg i ambulatoriet forløber.

Planlægning af mødetidspunkt

Speciallægen beslutter hvornår du skal møde i ambulatoriet næste gang.

Ønsker du at ændre tidspunktet for et besøg, bedes du give besked i god tid, da andre patienter kan få gavn af tiden. En ændring vil ofte betyde, at besøget må udskydes nogle uger.


Samme læge hver gang?

Vi tilstræber, at du møder den samme speciallæge ved hvert besøg i ambulatoriet – din "kontaktlæge".

Der kan dog ske ændringer i vores arbejdsplan, hvilket kan medføre, at dette ikke altid lykkes. Speciallægen har ambulante patienter på én fast ugedag.


Tiden frem til næste besøg i Neurologisk Ambulatorium

Hvis din tilstand forværres, og du har behov for at drøfte dine symptomer, behandling, undersøgelse eller lignende med en læge forud for den aftalte tid i Neurologisk Ambulatorium, bør du kontakte din egen læge.

Ved behov for akut lægehjælp bør du kontakte din egen lægeeller 1813, som kan henvise dig til nærmeste akutklinik.

Neurologisk Afdeling har ikke mulighed for at tilbyde akut lægehjælp til patienter, som ikke er indlagt – hverken telefonisk eller ved personlig henvendelse. 


Forbered dig på dit ambulante besøg

Det er en god idé, at du forbereder de spørgsmål, du ønsker at stille speciallægen, samt hvad du ønsker at fortælle – evt. skrevet på en huskeseddel.

Endvidere vil vi bede dig medbringe en liste over:

 • De helt aktuelle symptomer (hvis du har svært ved at beskrive dem, kan en af dine pårørende måske hjælpe dig.)
 • Hvordan symptomerne har udviklet sig siden sidst
 • Andre ændringer i helbredstilstanden.

Det er vigtigt, at du hver gang medbringer en liste over al din medicin:

 • Navn på medicinen
 • Styrke og dosis på de enkelte piller/tabletter
 • Hvilke tidspunkter du tager medicinen
 • Hvorfor du tager medicinen
 • Virkningen af medicinen – og evt. bivirkninger
 • Hvilken læge der styrer behandlingen
 • (Medbring gerne medicinen i originale pakninger)

Påklædning

Det er en god idé, at du er iført en påklædning, som du relativt let kan tage af og på, hvis lægen skal undersøge dig.


Kom i god tid!

Det kan være svært at finde P-plads, ligesom det kan være svært at finde rundt på hospitalet.

Vær ligeledes opmærksom på, at der kan være ventetid i forbindelse med regionens patienttransport. Neurologisk Afdeling har ingen indflydelse på disse forhold.


Ventetid

Vi bestræber os på at overholde aftalte tider, men akut arbejde kan af og til give ventetid i ambulatoriet. Hvis ventetiden er udover 15 minutter i forhold til den planlagte tid, kontakt da sekretæren ved skranken. 

Vi beder dig have forståelse for, at en enkelt patient kan have et helt ekstraordinært behov for en længere samtale med lægen, hvilket kan betyde ventetid for de efterfølgende patienter.


Svar på supplerende undersøgelser og blodprøver

Med mindre der aftales tid til opfølgende besøg i Neurologisk Ambulatorium med henblik på svar, vil du modtage skriftligt svar på alle undersøgelser bestilt herfra – men først når samtlige svar foreligger.

Der kan ofte gå et par uger eller mere, da en række prøver sendes til analyse udenfor hospitalet, og nogle analyser kun udføres 1 gang om ugen.

Vær også opmærksom på, at i forbindelse med ambulant CT- og MR-skanning (foretaget på hospitalet i Hillerød) foreligger beskrivelsen ofte først ugen efter. 

​Hvis skanningen er udført på privat hospital/klinik, kan der gå flere uger, før Neurologisk Afdeling modtager billederne og beskrivelsen. 

Neurologisk Afdeling har ingen indflydelse på denne ventetid.


Skriv til speciallægen

Speciallægen vil grundet bl.a. stuegang, vagter m.m. kun yderst sjældent kunne besvare et telefonopkald samme dag. 

Hvis spørgsmålet ikke kan vente til den opfølgende konsultation i Neurologisk Ambulatorium, vil det mest hensigtsmæssige være at skrive.

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 


For borgere og patienter

Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID).


Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via mail.


Du er også velkommen til at skrive et brev til Neurologisk Ambulatorium 0672 med nøje angivelse af navn, fødselsdato, telefonnummer samt dit spørgsmål.

Speciallægen vil snarest muligt vurdere din henvendelse og svare dig så hurtigt, det er muligt.


Kontakt din egen læge eller ​1813 ved akut behov for lægehjælp

Ved akut behov for lægehjælp – kontakt egen læge. Uden for lægens åbningstid kontakt Akuttelefonen 1813. 


Din egen læge har altid ansvar for:

 • Fornyelse af ansøgning om medicintilskud
 • Evt. sygemelding
 • Attester til offentlige myndigheder og forsikringsselskaber
 • Henvisninger til praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, psykolog m.fl.

Yderligere oplysninger

Sekretæren i am​bulatoriet såvel som speciallægen, der skal undersøge dig, svarer gerne på spørgsmål i forbindelse med dit ambulante besøg i Neurologisk Ambulatorium.​ ​​

Redaktør