Neurologisk Afdeling

Patienter med en aftale på hospitalet

På grund af forholdsregler ved coronavirus har vi siden midten af marts udsat tider til udredning, behandling og kontrol. I øjeblikket er smittetrykket dog faldende, og derfor begynder vi igen at indkalde patienter. Patienter med størst behov for behandling og udredning bliver indkaldt først. Hold øje med din e-Boks.

Velkommen til Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. På afdelingen tilbyder vi ​behandling indenfor apopleksi (blodprop i hjernen) samt en række neurologiske sygdomme.​​ 

Neurologisk Afdeling er vinder af Patienternes Pris 2019.