​​

Epilepsiambulatoriet

Epilepsiambulatoriet er en del af Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Vi undersøger og behandler patienter med epilepsi og andre anfaldslidelser. 

Afsnittet er placeret på plan 7 i opgang 6B, Neurologisk Ambulatorium 0672.

Henvisning til ambulatoriet

Når du er blevet henvist til ambulatoriet af din praktiserende læge, begynder forløbet som regel med en konsultation hos en reservelæge, som undersøger dig og optager journal.
Reservelægen gennemgår og vurderer din sygehistorie med en speciallæge i ambulatoriet og aftaler en behandlingsplan.

Din næste konsultation foregår hos speciallægen, som vil blive din faste kontaktlæge i det omfang det er muligt.

Ambulant kontrol efter indlæggelse for epilepsi

Du kan også blive henvist til Epilepsiambulatoriet efter indlæggelse for epilepsi.
I Epilepsiambulatoriet har vi et tæt tværfagligt samarbejde mellem læger og sygeplejersker. Det betyder, at nogle af dine ambulante besøg vil foregå hos én af vores faste epilepsisygeplejersker.

Undersøgelse for epilepsi

Diagnosen "Epilepsi"​ er baseret på en grundig beskrivelse af de epileptiske anfald. Til udredning for epilepsi hører ofte skanning af hjernen og EEG (elektroencefalografi).

Behandling for epilepsi

Behandlingen af epilepsi er primært medicinsk. Formålet med behandlingen er, at du fremover bliver fri for anfald uden generende bivirkninger. Det lykkes dog ikke at opnå anfaldsfrihed for alle patienter med epilepsi.​

Som en del af behandlingen for epilepsi vil du også modtage rådgivning i, hvordan du fremover bør leve for at undgå at fremprovokere anfald samt rådgivning i at leve med din sygdom.
 
Det kan være nødvendigt at måle blodkoncentrationen af det aktive lægemiddel. Det foregår om morgenen, inden du har taget din morgenmedicin, typisk et par uger før konsultationen.

​Konsultationer - Husk at medbringe:

  • Anfaldskalender
  • Medicinliste med den medicin du tager
  • Pårørende som kender til din epilepsi og kan beskrive anfaldene
  • Eventuelle videooptagelser af anfald, f.eks. på mobiltelefon.
  • Liste med spørgsmål til læge/sygeplejerske

Kørekort

Som hovedregel er der forbud mod bilkørsel efter et epileptisk anfald. Lægen, der behandler dig, kan orientere dig om Sundhedsstyrelsens regler.
Du kan også få mere at vide om reglerne ved at klikke på linket til højre her på siden.

​Svar på undersøgelser

Du får som regel svar på MR-skanning, EEG og blodprøver, når du møder til konsultation i ambulatoriet. Du kan således ikke forvente at få svarene imellem konsultationerne. Sygeplejersker og læger giver blodprøvesvar, mens svar på ​MR-skanning og EEG udelukkende gives af lægerne.

Ring til os

Lægesekretæren

Hvis du ønsker en telefonkonsultation med din kontaktlæge, eller hvis du ønsker at ændre din tid for konsultation, skal du kontakte Epilepsiambulatoriets lægesekretær

Telefon: 48 29 38 63
Telefontid:  Mandag - fredag kl 08.00 -15.00

Når du ringer, beder vi om dit fulde navn, fødselsdato og gerne dit telefonnummer. Så kan vi hurtigere hjælpe dig.

​​Epilepsisygeplejerskerne

Hvis du har spørgsmål vedrørende din epilepsi, kan du kontakte epilepsi-sygeplejerskerne.

Telefon: 48 29 71 69
Telefontid:  Mandag og torsdag - begge dage kl. 08.00 - 09.00.

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 

For borgere og patienter

Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID).


Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via mail.

Meld afbud, hvis du er forhindret

Har du ikke mulighed for at komme, vil det være en stor hjælp, hvis du melder afbud til sekretariatet ved at ringe eller ved at skrive med Digital Post.

Akutte problemer

Ved akutte problemer med din epilepsi skal du søge hjælp hos din praktiserende læge. 
Udenfor lægens åbningstid skal du ringe til Akuttelefonen 1813, som kan henvise dig til en akutmodtagelse, hvis det skønnes nødvendigt.
Epilepsiambulatoriet kan ikke løse akutte problemer.

 

Redaktør