Akut indlæggelse

De fleste af vores patienter bliver indlagt akut. En akut indlæggelse sker typisk efter kontakt med egen læge eller Akuttelefonen (1813).

Det kan virke overvældende at blive indlagt akut. Du og dine pårørende er ikke forberedt på et hospitalsophold, men vi gør vores bedste for at svare på jeres spørgsmål og gøre din indlæggelse så tryg som muligt.

 

Når du bliver indlagt

Du kommer ind i hospitalets Akutafdeling, hvor en læge undersøger dig og vurderer, hvilken behandling du skal have.

Hvis du har brug for at blive på hospitalet i mere end 1-2 dage, kommer du på et af afdelingens sengeafsnit, hvor plejepersonalet tager sig af dig.

Hvis du får hjemmehjælp eller hjemmesygepleje fra din kommune, får kommunen automatisk besked om, at du er blevet indlagt.

 

Information om indlæggelse og behandling

Du vil få flere informationspjecer om f.eks. din sygdom, kosttilbud fra køkkenet, håndhygiejne og om det videre forløb. Du kan også finde pjecerne her på hjemmesiden under beskrivelsen af den enkelte sygdom og behandling. Det er en god idé, at du gennemgår pjecerne med en nær pårørende.

Når du bliver udskrevet, får du en liste over den medicin, du fremover skal tage. Den kan være ændret i forbindelse med din indlæggelse.

 

Redaktør