KOL-rehabilitering

KOL-rehabilitering er et trænings- og undervisningsforløb, som har til formål at forbedre din livskvalitet og fysiske formåen samt støtte dig i at leve et liv med KOL.

​​​​​​​​

KOL-rehabiliteringen foregår som et samarbejde mellem Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium og Neurologisk Afdeling, Fysioterapien.

Har du KOL i svær eller meget svær grad, kan din læge henvise dig til et rehabiliteringsforløb på Nordsjællands Hospital i enten Frederikssund eller Hillerød.

Personalet i KOL-rehabiliteringen er et tværfagligt team, der består af fysioterapeuter, læger, diætister, rygestopvejledere og rehabiliteringssygeplejersker.​

10-ugers KOL-rehabiliteringsforløb

Rehabiliterings-tilbuddet består af et 10-ugers forløb, hvor du hver uge har 1 times undervisning og 2 timers træning fordelt på 2 mødegange. Der er op til 12 deltagere på et hold.

Undervisning

Emner i undervisningen kan bl.a. være:

  • temaer om sygdommen KOL
  • inhalationsmedicin
  • kost
  • vejrtrækningsteknikker
  • angst og åndenød
  • betydningen af fysisk aktivitet
  • hverdagen med KOL

I undervisningen inddrager vi deltageres egne erfaringer og spørgsmål.

Træning

Træningen består af både konditions- og styrketræning. Derudover træner vi vejrtrækningsteknik og afspænding. Derudover opfordrer vi dig til daglig træning under forløbet.

Bedre livskvalitet

Mange deltagere i KOL-rehabiliteringen oplever en bedre livskvalitet og får lettere ved daglige gøremål, ligesom de opnår ny viden om sygdommen, og om hvordan den kan håndteres i hverdagen.

Vi støtter deltagerne i at danne netværk, da mange har stor glæde af at træne og udveksle erfaringer med andre i samme situation.

Netværk, KOL-kor, stavgang og café

Motionsnetværk for mennesker med KOL

KOL-rehabiliteringen støtter op om den lokale motionsnetværksgruppe for mennesker med KOL Hillerød Lungeklub, hvor en af vores rehabiliteringssygeplejersker deltager en gang om måneden.

Læs mere om Hillerød Lungeklub (link til lunge.dk, åbner i nyt vindue)

KOL-kor og stavgang

KOL-rehabiliteringen arrangerer desuden KOL-kor og står for stavgangstræning af patienthold, som hvert år stiller op til Nordsjællands Hospitalsløb, der foregår i maj måned i Hillerød.

KOL-café

Derudover arrangerer KOL-rehabiliteringen KOL-café​ i samarbejde med Danmarks Lungeforening ca. 1 gang månedligt, hvor man kan mødes og udveksle erfaringer og indhente ny viden om sin sygdom. Der vil altid være en sygeplejerske tilstede.

Tværsektoriel KOL-café

Der afholdes desuden Tværsektoriel KOL-café 3 gange årligt skiftevis på Frederikssund Hospital, Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune. Frederikssund Hospital, Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune, de praktiserende læger, Danmarks Lungeforening og en patientrepræsentant går sammen om at planlægge temaer i KOL-caféen.

Ring til os

Telefon: 48 29 39 70 
Telefontid: mandag - fredag  kl. 8.00 - 15.00

Fax: 48 29 39 09​
Fax må ikke anvendes, hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold. 

Ledelse af KOL-rehabiliteringen

Konst. afdelingssygeplejerske Jaqueline Hjertstedt
Telefon: 48 29 39 70

Overlæge Signe Worm
Telefon: 48 29 37 59

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 

For borgere og patienter


Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID).Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via mail.

Meld afbud, hvis du er forhindret

Har du ikke mulighed for at komme, vil det være en stor hjælp, hvis du melder afbud til sekretariatet ved at ringe eller ved at skrive med Digital Post.

Adresse

Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium
Nordsjællands Hospital – Frederikssund
Frederikssundsvej 30
3600 Frederikssund

Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium
Nordsjællands Hospital - Hillerød
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

Redaktør