​​​

Våd AMD

​Aldersrelateret makuladegeneration (AMD) og visse andre øjensygdomme (f.eks. diabetes) kan føre til nydannelse af blodkar i nethinden. De nye blodkar er utætte, hvorfor der siver væske og blod fra dem. Det er årsagen til, at dit syn er blevet dårligere. ​

​Det signalstof, der får de nye blodkar til at vokse frem, hedder "vaskulær endotelial vækstfaktor" (VEGF). Behandlingen består af gentagne indsprøjtninger i øjets glaslegeme af et lægemiddel, som hæmmer VEGF. Derved bremses væksten af nye blodkar og udsivningen af væske og blod i nethinden.

Behandlingsforløbet

Undersøgelse i Øjenafdelingens ambulatorium:

For at afgøre, om der er nydannede blodkar i din nethinde, udføres der følgende undersøgelser i Øjenafdelingens ambulatorium:

  • Måling af synsstyrke og drypning af dine øjne med pupiludvidende øjendråber.
  • Fotografering og scanning af dine nethinder.
  • Undersøgelse ved øjenlæge.
  • Fotografering af nethinden efter indsprøjtning af et farvestof i en blodåre på armen.

I nogle tilfælde kan man undlade at udføre farvestoffotograferingen.


Selve behandlingen

Du skal holde øjenomgivelserne rene, og du må ikke bruge make-up eller mascara inden behandlingen.

Indsprøjtning af VEGF-hæmmer foregår på en af Øjenafdelingens operationsstuer.

Før indsprøjtningen dryppes øjet med lokalbedøvende dråber og renses med desinficerende væske.

Der lægges en tynd plastfolie over dit øje og kind. Øjet holdes åbent med en lille holder. Derefter gives indsprøjtningen.

Der føles som regel ingen smerte. Hele proceduren tager ca. ti minutter.
Efter indsprøjtningen kan du gå hjem.

Behandlingen indledes som regel med tre indsprøjtninger med en måneds mellemrum.


Efterkontrol i Øjenafdelingens ambulatorium

Omtrent en måned efter den sidste af de første tre indsprøjtninger skal du igen undersøges i Øjenafdelingens ambulatorium.

Her vil en sygeplejerske måle din synsstyrke samt fotografere og scanne dine nethinder.

Ud fra undersøgelserne vil øjenlægen vurdere, om du har brug for flere indsprøjtninger eller om vi blot skal fortsætte med at kontrollere dine øjne.

Du vil blive indkaldt til kontrol cirka en gang om måneden, medmindre andet er aftalt med øjenlægen. 


Hvad er fremtidsudsigten for dit syn?

Behandling med VEGF-hæmmer kan ikke helbrede din grundsygdom, men vi håber, at behandlingen kan forhindre yderligere synstab.

Vi kan desværre ikke garantere, at behandlingen forhindrer yderligere synstab, men der er grund til at formode, at forløbet vil være værre uden behandling end med behandling.


Forventelige gener

Man kan få en lille blødning uden på øjet på det sted, hvor kanylen stikkes ind. Det er ganske harmløst. Blødningen vil forsvinde indenfor 2-6 uger.

Nogle oplever sorte "bobler" nederst i synsfeltet efter indsprøjtningen. Det skyldes, at der kan komme en smule luft ind i øjet under indsprøjtningen. Det er ufarligt. Boblerne vil forsvinde i løbet af 1-2 dage.


Risiko ved indsprøjtning i øjet

Der er en lille risiko forbundet med at indføre en kanyle i øjet. Komplikationer opstår dog i mindre end 1 ud af 1000 indsprøjtninger. 

De alvorligste komplikationer er blødning, infektion, nethindeløsning eller beskadigelse af linsen som fører til udvikling af grå stær. Komplikationerne kræver ekstra behandling, men fører sjældent til varigt synstab. ​


Du skal omgående kontakte Øjenafdelingen ved følgende symptomer:

  • Rødme og vedvarende smerter i øjet.
  • Sløret syn i dagene efter indsprøjtning
  • Tiltagende uklart syn, mange lysglimt, "sorte fluer" og skygger i synsfeltet.


Øjenafdelingen kontaktes på følgende telefonnummer:

Hverdage i dagtiden (alle hverdage fra kl. 08 til 15):
48 29 37 80(Øjenambulatorium, Nordsjællands Hospital)

Udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 15 og weekend/helligdage) ring venligst til:
Øjenvagt, Glostrup Hospital (Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup) på telefonnummer: 38 63 47 36.

Specielt for kvinder i den fødedygtige alder

Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, vil du få foretaget en graviditetstest før behandling. Er den positiv, eller oplyser du, at du er gravid, vil vi i almindelighed fraråde behandling.

Du skal anvende sikker svangerskabsforebyggelse indtil tre måneder efter, at den seneste indsprøjtning er givet. Du skal oplyse til den behandlende øjenlæge, hvis du bliver gravid under behandlingsforløbet. 


Samtykke

For at vi kan udføre de beskrevne undersøgelser og den planlagte behandling, skal vi have dit mundtlige samtykke, hvilket skal noteres i din journal.


Yderligere information

Du er altid velkommen til at henvende dig til øjenafdelingens personale, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hyppige spørgsmål

Gør det ondt at få dryppet øjne og at få fotograferet øjnene?

Det kan svie ganske kortvarigt, når øjnene dryppes med pupiludvidende dråber.

Dit syn kan være sløret i op til fire timer efter drypningen. Det gør ikke ondt at få fotograferet eller scannet øjnene, men man bliver kortvarigt blændet af blitzlyset.


Er der bivirkninger ved medicinen?

Foreløbig er der ikke påvist væsentlige bivirkninger.


Hvor mange gange skal jeg have indsprøjtning?

Et behandlingsforløb begynder i reglen med tre indsprøjtninger med en måneds mellemrum, hvorefter der tilrettelægges et individuelt forløb for hver patient. Det er muligt, at man må fortsætte behandlingen i flere år. Øjet tåler uden problemer gentagne indsprøjtninger.


Hvad gør jeg, hvis jeg får blodfortyndende behandling?

Det er ikke nødvendigt at holde pause med den blodfortyndende behandling. Du skal derfor fortsætte med at tage din medicin som sædvanligt.​Redaktør