Klinik for Øjensygdomme

Patienter med en aftale på hospitalet

På grund af forholdsregler ved coronavirus har vi siden midten af marts udsat tider til udredning, behandling og kontrol. I øjeblikket er smittetrykket dog faldende, og derfor begynder vi igen at indkalde patienter. Patienter med størst behov for behandling og udredning bliver indkaldt først. Hold øje med din e-Boks.

Klinik for Øjensygdomme betjener patienter med medicinske nethindesygdomme, der kræver anti VEGF-behandling (AMD, veneokklusion, diabetisk maculopati)

Derudover varetager Klinik for Øjensygdomme tilsyn af indlagte patienter på Nordsjællands Hospital. Desuden kan akutte patienter fra skadestuen tilses efter telefonisk visitation indtil kl. 13.00