Tilbud om hjerterehabilitering

​Hjertehabilitering er et efterbehandlingstilbud til hjertepatienter, der er udskrevet fra hospitalet. Rehabiliteringen kan fx indbefatte træning ved fysioterapeuter, vejledning ved diætist eller vejledning hos rehabiliteringssygeplejersker i forhold til livsstilsændringer.

​For hjertepatienter viser erfaringen, at mange spørgsmål først dukker op efter udskrivelsen. Hvordan skal man håndtere et svagt hjerte? Hvad bør man spise og drikke, og hvad bør man holde sig fra? Hvorfor er man så træt? Og hvad med rygevanerne?

Hvis du har været hjertepatient på et af vores kardiologisk sengeafsnit, vil du efter 1-2 uger modtage et brev med en invitation til et hjerterehabiliteringsforløb. I første omgang vil du blive inviteret til en indledende samtale med en hjertesygeplejerske, hvor vi vil tale om dit kolesteroltal, dit blodtryk og din hjertemedicin. 

Ud fra denne samtale aftales det videre forløb, så det passer til dine behov. Måske har du brug for fysioterapeutisk træning - nogle patienter bliver tilbudt træningshold over 12 uger inklusiv belastningsprøve.. I rehabiliteringsforløbet vil du også komme til at tale med en hjertelæge.

Til samtalerne er det en god ide at tage en pårørende eller en ven med.


Redaktør