Primær sektor

​Her kan du finde information, som er relevant for primær sektor. For information om specifikke multiresistente bakterier,​ se særskilt under disse.

Tværsektorielt infektionshygiejnisk samarbejde med kommunerne i planområde Midt og Nord i RegionH.

Afdeling for klinisk  mikrobiologi, Infektionshygiejnisk Enhed i samarbejde med kommunerne i de 2 planområder. Samarbejdet tager udgangspunkt i Region Hovedstadens sundhedsaftaler med kommunerne.

Samarbejdet består af kvartalsvise netværksmøder mellem Infektionshygiejnisk Enhed og udvalgte netværkspersoner fra kommunerne. Derudover tilbydes 2 årlige hygiejnekurser af en dags varighed for nøglemedarbejdere i kommunerne.

Infektionshygiejnisk Enhed rådgiver kommuneren i komplicerede spørgsmål vedrørende hygiejne. 


Redaktør