Infektionshygiejnisk Enhed

Infektionshygiejnisk Enhed på Nordsjællands Hospital er en udefunktion under Klinisk Mikrobiologisk Afdeling som er beliggende på Herlev Hospital

Infektionshygiejnisk Enheds formål er at forebygge og begrænse forekomsten af hospitalserhvervede infektioner hos ​patienter og personale ved vejledning, rådgivning, infektionsovervågning, audits m.v.