Visioner, mål og værdier

​Her kan du læse om vores visioner, mål og værdier.

​Vision, mål og værdier 

Gynækologisk Obstetrisk Afdelings overordnede mål med behandlingen er

 • At sikre kvalitet og kontinuitet, samtidig med at opgaverne løses efter den enkelte patients behov, så patienten oplever diagnostik, behandling og pleje som et sammenhængende forløb

 • At støtte den gravide, fødende og barslende kvinde og hendes familie, så disse vigtige perioder opleves som en sammenhængende naturlig proces med fokus på udvikling, mestring og tryghed

 • At sikre et højt informationsniveau, så patienterne reelt medinddrages i valg og beslutninger omkring al undersøgelse og behandling i forløbet


Gynækologisk Obstetrisk Afdelings visioner er

 • At skabe et kvalitetsudviklende miljø, hvor behandlingen af den enkelte patient varetages i kontinuitet på et højt fagligt og informativt niveau af et tværfagligt og engageret team af veluddannede medarbejdere

 • At skabe et miljø, hvor uddannelse, udvikling og forskning er en integreret del af dagligdagen

 • At løse de stillede opgaver ud fra en tværfaglig synsvinkel, så alle faggruppers ressourcer udnyttes optimalt i det indbyrdes samarbejde

 • Gennem et højt informationsniveau at skabe et arbejdsmiljø, der stimulerer den enkelte medarbejder og giver mulighed for faglig og personlig udvikling.


Værdier

Afdelingen har følgende vedtagne værdier, efter hvilke medarbejderne forventes at agere med:

 • Tillid
 • Helhedssyn
 • Åbenhed
 • Professionalisme

Redaktør