Socialrådgiver

​​​Det kan være svært at have et kronisk sygt barn eller et barn indlagt på Børne- og Ungeafdelingen - socialrådgiverne kan støtte med råd og vejledning

​I Børne- og Ungeafdelingen er der tilknyttet en socialrådgiver, som har følgende opgaver:

  • Ud fra sygdommens- og behandlingens art kan socialrådgiveren hjælpe dig med at få et indblik i, hvilke muligheder for støtte, der eksisterer. 
  • Socialrådgiveren kan hjælpe dig med at skabe kontakt og videresende nødvendig dokumentation til diverse instanser.
  • Hvis der er behov for hjælp, er det vigtigt, at bopælskommune, så hurtigt som muligt, bliver informeret  om behovet for hjælp. Socialrådgiveren kan medvirke til at hospitalsbehandlingen i de nødvendige situationer suppleres med en social indsats eller hjælpe til at ansøge om bl.a. merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler, barsel m.m. Det er hjemkommune, der har beslutningskompetencen mht., hvilken hjælp der kan bevilges. Ydelser og tilbud kan variere fra kommune til kommune, da hver enkelt kommune selvstændigt fastlægger sit serviceniveau inden for lovens rammer. 

Det er plejepersonalet på den afdeling, du er tilknyttet, der kan lave en henvisning til socialrådgiverbistand.

Kontakt​ Børne- og Ungeafdelingens socialrådgiver

Agnete Lyngberg-Andersen
Tlf. 48 29 61 74
Mandag-torsdag mellem kl. 09.00-15.00Redaktør