Pædagog

​Pædagogen er en del af det tværfaglige team på afdelingen. Pædagogen beskæftiger sig med børn og unge med udviklings- eller trivselsproblemer.

Pædagogernes funktion

Har du vanskeligheder med dit barns trivsel eller udvikling i dit barns forløb her på afdelingen , f.eks. spisning eller søvn, kan du bede lægen eller sygeplejersken om at lave en aftale med pædagogen.

Pædagogernes arbejde er specialiseret inden for følgende områder

  1. Akutte samtaler med børn/unge og familier i afdelingen. Dette kan blandt andet omhandle afdækning af diverse belastningsreaktioner som barnet/den unge er presset af i familie og skolelivet og som afstedkommer dårlig trivsel og fysiske belastningssymptomer samt stort skolefravær.
  2. Planlagte pædagogiske observations forløb for børn og unge. Nogle børn/unge med familiemæssige/skolemæssige vanskeligheder samt børn med kroniske sygdomme kan have glæde af et indlæggelsesforløb med pædagogisk observation samt skoleobservation i vores interne skole. Formålet med indlæggelsesobservationen er at afdække og præcisere de vanskeligheder barnet/den unge og familien er i. Her har pædagogen en gennemgående funktion. Disse forløb ender ofte med netværksmøde, hvor pædagogen deltager og er ansvarlig for den pædagogiske beskrivelse.
  3. Ambulante forløb. En del børn/unge tilbydes ambulante samtaleforløb i pædagogisk regi enten, i stedet for et indlæggelsesforløb eller som en opfølgning på et planlagt indlæggelsesforløb.
    Her varetager pædagogen selv samtalerne/forløbet.

Derudover er pædagogernes også involveret i:

  • Genoptrænings forløb til børn og unge med langvarige smerter og andre symptomer
  • Udarbejdelse af pædagogiske beskrivelser
  • Tværfagligt internt/eksternt netværksarbejde

Der er pædagog i Børne og ungeafdelingen på hverdage i dagtiden.

Redaktør