Aktindsigt i journalen

Indehavere af forældremyndigheden har mulighed for at læse og evt. få en kopi af barnets journal. 

Er du indehaver af forældremyndigheden har du mulighed for at læse og evt. få en kopi af dit barnets journal (bortset fra tilfælde, hvor hensynet til barnet eller den unge vejer tungere).

En forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, har ret til at få oplysninger om sit barns helbredstilstand.

Sådan gør du:

  • Ønskes du aktindsigt i dit barns journal, henvender du dig til personalet i det afsnit, hvor barnet har været indlagt, eller i det pågældende ambulatorium.​
Redaktør