Visioner - strategi og mål

​Vores vision er: At være den bedste Børne- og ungeafdeling i Region Hovedstaden og være den bedste Børne- og ungeafdeling i landet på udvalgte patientforløb.

Børne-og ungeafdelingen følger specialeplanen for pædiatri, således at aldersgrænsen for pleje og behandling går fra fødsel op til og med 17 år (dvs. indtil det fyldte 18 år).

Afdelingens overordnede mål "uanset vision – eller strategi"

 • ​At behandle børn som er syge
  • At patienterne går
   • ind af vores dør med tillid
   • ud af vores dør med tilfredshed
 • At medarbejderne trives
 • At yde hjælp til selvhjælp til vores patienter både hvad angår deres sygdom som deres generelle sundhedstilstand


Afdelingens strategiske satsningsområder og udfordringer indenfor en tidshorisont de næste 5 år
 • Styrke den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet af det enkelte patientforløb som har rod i Børne- og ungeafdelingen
 • Sikre at alle børn og unge indtil det fyldte 18 år så vidt muligt visiteres til Børne- og ungeafdelingen
 • Sikre at Børne- og ungeafdelingen bliver tilstrækkeligt hørt i forhold til at "Nyt hospital Nordsjælland" designes og indrettes efter gældende anbefalinger for børn- og unge på hospital
 • Styrke afdelingens forsknings- og uddannelsesprofil, herunder satsning på internationalisering og samarbejde
 • Fastholde et godt arbejdsmiljø og højt kompetenceniveau
 • Sikre at afdelingen i forhold til Regionens øvrige Børne- og ungeafdelinger som minimum fastholder sine kernekompetenceområder og ikke afgiver funktioner, men derimod evt. udbygger med enkelte nye der er med til at sikre kompetencer og rekruttering
Redaktør