Sådan er vi organiseret

​Afdelingens ledelse består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, der leder afdelingen i samarbejde med ledergruppen og MED-udvalget.

​Børne- og ungeafdelingen er opdelt i 4 afsnit med tværfaglige teams efter sygdomsgrupper. Afdelingen har selvstændig Børne-og ungemodtagelse, som er åben alle dage døgnet rundt, efter forudgående lægehenvisning fra enten 1813, praktiserende læge eller speciallæge.

Børne- og ungeafdelingen har i alt 44,6 pædiatriske sengepladser, heraf 14,6 pladser på Neonatalafsnittet. Derudover er der plads til 3 indlagte barselskvinder på N​eonatalafsnittet​.

Illustration af Børne- og ungeafdelingens organisationsdiagram.
Afdelingen har tværfaglige teams:

På afsnit B1541:

 • Syge nyfødte børn: Neonatal team
 • Børn med spise eller trivselsproblemer: Trivsel team
 • Obstetriske mødre: Obstetrisk team

På afsnit B1531:

 • Børn med lunge- og immunologiske lidelser, herunder f.eks. gigtlidelser samt astma og allergisygdomme: Astma- og pulmonologi team.
 • Generelle infektioner, f.eks. meningitis, kighoste, Borreliainfektioner: Team for generelle infektioner
 • Børn med nyre- og urinvejssygdomme: Nefrourologisk team.

På afsnit B0632:

 • Børn med neurologiske sygdomme og handicaps, herunder f.eks. Tourette's syndrom: Neurologisk Team
 • Børn med psykosomatiske problemer: Socialpædiatrisk team
 • Børn med kirurgiske sygdomme: Kirurgisk team
 • Børn med medicinske mave/tarm sygdomme: Gastroenterologis team
 • Børn med overvægtsproblematikker: Overvægts team

På afsnit B1521: 

 • Akutte indlagte børn: Akut team
 • Endokrinologiske sygdomme, f.eks. stofskifte-sygdomme: Endokrinologisk team
 • ​Diabetes: Diabetes team

 

Redaktør