Nøgletal

​Patienter

Børne- og ungeafdelingen har per år ca. 12.000 - 13.000 udskrivelser. Hertil kommer en stor ambulant aktivitet med ca. 17.000 konsultationer årligt  og ca. 3000 telefonkonsultationer.

Ca. 12.000 børn og unge bliver set akut i vores Børne- og ungemodtagelse. Omkring 80 % hjemsendes igen uden indlæggelse, men hvor børn og unge observeres, diagnosticeres​ og behandles i Børne- og ungemodtagelsen, således at forældrene under vejledning og information kan varetage det videre forløb hjemme. 

I Børnelægevagten ses ca. 13-15.000 børn under 12 år årligt.

Ambulatorievirksomheden varetages på alle afsnit og den akutte børne- og ungemodtagelse har til huse i ambulatoriet B1521.  

Ansatte

Børne- og ungeafdelingen har 180 ansatte, fordelt  på læger, plejepersonale, sekretærer, psykolog,  pædagoger og socialrådgiver.

Tætte samarbejdspartnere: farmakonom, serviceassistenter og en række andre afdelinger.

Redaktør