Kvalitet og patientsikkerhed

​Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i Børne- og ungeafdelingen er en stor organisatorisk udfordring, som involverer alle medarbejdere i afdelingen.

Vi har konstant fokus på at højne og forbedre kvaliteten af vores arbejde. Målet for kvalitetsarbejdet er løbende at skabe forbedringer, der kan øge den organisatoriske-, faglige- og patientoplevede kvalitet.  

Vi sætter stor pris på alle former for tilbagemeldinger, der kan bidrage til, at vi bliver endnu bedre til vores arbejde.

En anden vigtig hjørnesten i afdelingen er arbejdet med øget fokus på patientsikkerhed.

Utilsigtet hændelse

Hvis du under din kontakt med Børne- og ungeafdelingen har oplevet en utilsigtet hændelse, kan du hjælpe os til at blive endnu bedre, ved at indrapportere den.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Når du rapporterer en utilsigtet hændelse, bliver rapporten sendt til afsnittet, hvor hændelsen fandt sted. Her vil hændelsen blive analyseret for at finde ud af, hvordan man kan undgå, at noget lignende sker for andre.

Rapportér en utilsigtet hændelse

Du kan indrapportere en utilsigtet hændelse via dette link: Indrapportering af en utilsigtet hændelse (link åbner i nyt vindue)

Kontakt

Det overordnede arbejde med kvalitet og patientsikkerhed varetages af en Implementerings- og forbedringsspecialist (IFS). I samarbejde med afsnits- og afdelingsledelse sikres, at kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet bliver en naturlig del af dagligdagen på alle afdelingens afsnit.

Implementerings- og forbedringsspecialist
Ulla Hvitved Andersen
Send en mail til Ulla Hvitved Andersen 
Telefon: 48 29 43 01

Redaktør