Aktindsigt og udlevering af billeder

​​Aktindsigt vedrørende billeddiagnostiske undersøgelser.​

Som udgangspunkt kan alle, der er fyldt 15 år anmode om aktindsigt. 

Pårørende kan få aktindsigt, hvis patienten har givet sit samtykke (fuldmagt) til det. 
Værge kan mod forevisning af dokumentation få aktindsigt. 

Kopi af billeder kan først udleveres, når der foreligger en godkendt beskrivelse. 
Billeder sendes via en sikker postkasse til din mailadresse.
Du vil få tilsendt en kode i en krypteret mail med et link, hvor du kan hente dine billeder til din mobile enhed eller din PC.

Du kan få en kopi af billeder tilsendt til folkeregisteradressen eller få dem udleveret i receptionen på Radiologiske Afsnit, Hillerød efter aftale, mod forevisning af egen personlige dokumentation

Vi skal bruge dit navn, CPR.nr.,  mobilnr.,  mailadresse og dato for undersøgelse.

Eller postadresse:
Nordsjællands Hospital-Hillerød
Billeddiagnostisk Afdeling
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

Billeder kan kun udleveres til anden person end dig ​mod forevisning af en fuldmagt fra dig og egen personlige ID dokumentation. 

Overførsel af billeder til andre hospitaler eller læge:
Hvis du er indlagt på hospitalet vil billederne blive sendt videre, hvis der er brug for det.
Praktiserende læge, speciallæge eller tandlæge kan rekvirere billeder med dit samtykke til brug for videre behandling uden for hospitalet.

Ifølge sundhedsloven udgivet 22.02. 2008 må der udelukkende videregives billeder og beskrivelser af patienter i behandlingsforløb hos tandlæger, kiropraktorer, praktiserende læge eller speciallæge samt sygehuse. 
Redaktør