Struktur og funktioner

Billeddiagnostisk Afdelings opgave er at servicere de kliniske afdelinger og praksissektoren med billeddiagnostiske ydelser. Der foretages stort set alle typer røntgenundersøgelser, Ultralydskanninger, CT- og MR-skanninger, PET-skanninger, interventionelle undersøgelser samt kliniske fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser.

Vent...

​​

​Vi har funktioner inden for de to specialer:

  • Radiologi 
  • Klinisk fysiologi & nuklearmedicin
Personale og ledelse
Personalet består af læger, radiografer, bioanalytikere, sygeplejersker​, social- og sundhedsassistenter, sekretærer, fotografer og administrativt personale.

På de enkelte afsnit er ansat afdelingsradiografer og afdelingsbioanalytiker, som varetager den daglige drift og personaleplanlægning. Der er også ansat en ledende lægesekretær, som står for den daglige planlægning og koordinering af alle sekretæropgaver på tværs af afdelingen.

Billeddiagnostisk Afdeling ledes af en ledende Overlæge og en ledende Overradiograf.

Stabsfunktion

Vi har en stabsfunktion, der fungerer på tværs af afdelingen og som har kvalitet, patientsikkerhed, IT-/billednetværk, uddannelse & kompetenceudvikling, klinisk fotografering og AV-atelier som opgaver.
Disse opgaver varetages bl.a. af fysiker, kvalitetskoordinator, patientsikkerhedsansvarlige, uddannelsesansvarlig, projektledere, IT-administratorer og fotografer.

Billeddiagnostisk Afdelings hovedopgaver

  • Radiologisk Afsnit i Hillerød udfører alle almindelige røntgenundersøgelser af knogler, led, lunger og maveregionen samt Ultralyd-, CT- og MR-skanninger

  • Radiologisk Afsnit i Frederikssund udfører alle almindelige røntgenundersøgelser af knogler, led, lunger og maveregionen , Ultralyd- og CT-skanninger.

  • Klinisk Fysiologisk Afsnit på Hillerød udfører distale blodtryksmålinger, renografier, arbejdstest, skintigrafier, PET/CT-skanninger, ultralyd/dopplerundersøgelser og knogletæthedsmålinger(BMD).

  • Sundhedshuset i Helsingør udfører almindelige røntgenundersøgelser af knogler, led og lunger.

Der er et Sundhedsfagligt råd for hvert speciale i Region Hovedstaden, som går på tværs af hospitalerne, hvis kommissorium er udarbejdet af Koncerndirektionen. Sundhedsfagligt Råd medvirker til identifikation af kvalitetsmål, udarbejdelse af vejledninger og med rådgivning af sundhedsfaglig karakter.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor