Nøgletal

​Nedenfor finder du nøgletal for Billeddiagnostisk Afdeling.

Billeddiagnostisk Afdeling har ca. 200 fastansatte medarbejdere.
Derudover er der sekretærelever, radiograf- og bioanalytikerstuderende og læger ansat i introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Der udføres årligt 217.000 radiologiske og klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser.

Afdelingen fordeler sig over fire afsnit og tre matrikler.
Redaktør