Rådgivning og støtte

​Også pårørende kan have brug for rådgivning og støtte i et sygdomsforløb. Læs mere her om hvilke tilbud, der er. ​

Patientforeninger 

Hvis man har en nær pårørende, der bliver ramt af sygdom, kan der være hjælp og støtte at hente hos den pågældende patientforening i form af telefonrådgivning, pårørendegrupper, herunder grupper for børn og unge, information på hjemmesider, mv.

Patientvejledere 

Som pårørende er du velkommen til at kontakte patientvejlederen på hospitalet, hvis du har brug for information eller vejledning i mødet med sundhedsvæsenet. Du kan henvende dig både før, under og efter din kontakt med sundhedsvæsenet. 

Oversigt over støttetilbud til voksne efterladte

Det kan være hårdt at være pårørende til en person med livstruende sygdom - både fysisk, psykisk og socialt. REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation, tilbyder en række muligheder for hjælp til sorgen, herunder: 

I tilfælde af at ægtefællen dør, har REHPA udgivet bogen "Sorgen - når ægtefællen dør", som henvender sig til alle med brug for viden om sorg og sorgstøtte, når ægtefællen dør. 

Særligt om støtte til​ børn

Ud over patientforeningernes tilbud til børn og unge, er der en række organisationer, der tilbyder gratis støtte til børn og unge i sorg og krise, herunder:
  • Rådgivnings- og Videncentret Unge og Sorg, hvor man tilbyder telefonisk rådgivning, individuel rådgivning og terapi samt gruppeterapi til børn og unge i sorg.
  • Børns Vilkår, hvor man tilbyder børn telefonisk rådgivning, trøst eller et blot et lyttende øre, og giver børn mulighed for en bisidder i kontakten med kommunen eller Statsforvaltningen.​​​​​​​​​


Redaktør