Klædt på som pårørende og som patient!

​​På Nordsjællands Hospital ser vi den pårørende som en værdifuld støtte for patienten. Den pårør​​ende kan også hjælpe sundhedspersonalet med information om patienten. Samarbejdet med patienter og pårørende understøtter således, at vi får tilrettelagt gode, sammenhængende og vedkommende forløb.​ ​​

​Dansk Selskab for Patientsikkerhed​ har formuleret tre gode råd til pårørende:

  • Gå med og vær en støtte – sammen kan I bedre huske og forstå.
  • Spørg, hvis der er tvivl – vær med til at stille spørgsmål.
  • Ha' tjek på medicinen – kend det vigtigste.

Dansk selskab for patientsikkerhed har ligeledes udviklet en guide til hvilke spørgsmål der kan være relevante at stille i forbindelse med samtaler, behandling og undersøgelser. Dette materiale hedder  "God​t du spør'​" og kan her downloades via deres hjemmeside.

Værdier for samarbejdet med pårørende

Her i regionen har vi en bruger-, patient- og pårørendepolitik, der også lægger vægt på, at vi skal inddrage brugere, patienter og pårørende. De fire værdier, der skal gøre sig gældende for vores samarbejde med pårørende og patienter er:

  • Vi tager hensyn til, hvem du er
  • Vi træffer ingen beslutning om dig uden dig
  • Vi spørger dig, fordi vi har brug for din viden
  • Vi tager ansvar for sammenhæng i dit forløb.

 

 
Redaktør