Hospitalspræster

​Hospitalspræsterne i Hillerød hedder Anne Boye og Kim Fischer Nielsen.
Hospitalspræsterne I Frederikssund hedder Ole Hansen og Frits Gammelgaard.
Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvad kan en præst gøre for patienterne?

På hospitalet

En indlæggelse kan have mange årsager; fra de mest banale småskavanker til alvorlig, livstruende sygdom. Indlæggelsestiden kan variere fra et døgn over få dage til flere uger eller måneder.

Som patient er man revet ud af sin hverdag og daglige rutine. Det kan give anledning til mange slags spekulationer, som ikke er så aktuelle, når dagligdagen fungerer, som den plejer.

Måske får man tid til at tænke – og noget at tænke over:

  • "Hvad fejler jeg?"
  • "Er det noget alvorligt?"
  • "Hvad nu med jobbet?"
  • "Hvordan med familien?"
  • "Hvor længe mon?"
  • "Hvad er egentlig meningen?"
  • "Hvorfor lige mig?"

Tilbud om en samtalepartner

Der kan være mange forskellige grunde til, at ville tale med en præst. Den ene er lige så god som den anden og det behøver ikke nødvendigvis at være ensbetydende med alvorstung religiøs regnskabsaflæggelse.

Præsten på hospitalet er et tilbud om en samtalepartner i alle de sager, som ikke handler om, hvad der kan tælles, måles og vejes, men om troen, tvivlen, håbet, forestillingerne og fantasierne. Alt det, som rækker ud over den medicinske videnskabs og teknologis begrænsede horisont.

Hvis ikke du har andre at dele dine tanker med – eller hvis du ikke ønsker det – så har du præsten, som har tavshedspligt​; også i forhold til det øvrige hospitalspersonale.

Præsten kommer, når du ønsker det

På nogle afdelinger aflægger præsterne jævnligt besøg. Du behøver imidlertid ikke at vente til præsten dukker op af sig selv. Du er velkommen til selv at tage kontakt en af præsterne. Eller bede en pårørende eller et personalemedlem om det på dine vegne.

Ønsker du en anden præst - din sognepræst hjemmefra eller en præst fra et andet kirke- eller trossamfund kan det også lade sig gøre. Hospitalspræsterne vil være behjælpelige med at etablere kontakten, hvis det ønskes. Dette gælder også i tilfælde af muslimske patienters ønske om kontakt til en imam.

Tavshedspligt

Alle samtaler med præster på hospitalet er omfattet af tavshedspligt og ingen præst har adgang til hverken patientjournaler eller plejepersonalets interne notater. Fortrolige samtaler vil altid kunne gennemføres i enrum.

Pårørende

Naturligvis har du også mulighed for at inddrage dine pårørende og evt. personale i en samtale med præsten, hvis du selv ønsker det. Præsten som samtalepartner er et tilbud til patienten på de betingelser, han eller hun sætter.

Akut

I akutte, uopsættelige situationer har personalet også mulighed for at kontakte en af præsterne uden for normal arbejdstid. Træffes han eller hun ikke, kan patientens sognepræst eller en af byens eller oplandets præster kontaktes.​


Kontakt hospitalspræsterne

Hillerød


Anne Boye, mobil 21 34 66 20
træffes bedst i dagtimerne (undtagen fredag)Kim Fischer Nielsen, mobil 30 70 53 87
træffes bedst i dagtimerne (undtagen mandag)

 

Frederikssund


Frits Gammelgaard Terpet, mobil 24 82 07 51
træffes bedst i dagtimerne mandag, tirsdag og onsdag.


Ole Hansen, tlf. 47 52 11 36
træffes bedst i dagtimerne torsdag og fredag.


Redaktør