Frivillige patientstøtter

​Frivillige fra Røde Kors tilbyder patienter og pårørende medmenneskelig støtte og praktisk assistance i både Hillerød og Helsingør. 

De frivillige kaldes 'Patientstøtter' og fungerer i praksis som en ekstra pårørende eller som den pårørende, der ikke er til stede. 


Ordningen er drives af Røde Kors og er etableret i samarbejde med Nordsjællands Hospital og er et tilbud til patienter og pårørende på hospitalet i Hillerød og i Sundhedshuset i Helsingør.

Du kan møde patientstøtterne her:

HILLERØD:

  • Hovedindgangen på hverdage kl. 9 til 16. Her tilbyder de at følge patienter og pårørende til andre afdelinger på hospitalet.

  • Akutmodtagelsens venteområde på hverdage kl. 16 til 20, hvor de blandt andet tilbyder samvær i ventetiden eller højtlæsning for medfølgende børn.

  • Børne- og Ungeafdelingen

  • Kirurgisk Sengeafsnit

  • Ved venteområderne ved ambulatorierne i bygning 06 og 07.

​HELSINGØR:

I Sundhedshuset mandag, tirsdag og onsdag kl. 09-13


De frivillige bærer røde skjorter mærket med Røde Kors – i modsætning til hospitalets eget personale, som er klædt i hvide uniformer.Redaktør