Frivillige patientstøtter

​Frivillige fra Røde Kors Hillerød Afdeling tilbyder patienter og pårørende medmenneskelig støtte og praktisk assistance i forbindelse med ankomsten til sygehuset. 

De frivillige kaldes 'Patientstøtter' og fungerer i praksis som en ekstra pårørende eller som den pårørende, der ikke er til stede. 


Ordningen er etableret i samarbejde med Nordsjællands Hospital - Hillerød og er et tilbud til patienter og pårørende på hospitalet. 

Du finder Patientstøtterne her

  • I Hovedindgangen på hverdage kl. 9 til 16. Her tilbyder de at følge patienter og pårørende til andre afdelinger på hospitalet.

  • I Akutmodtagelsens venteområde på hverdage kl. 16 til 20, hvor de blandt andet tilbyder samvær i ventetiden eller højtlæsning for medfølgende børn.

  • I Børne- og Ungeafdelingen

  • og på Kirurgisk Sengeafsnit

  • Ved venteområderne ved ambulatorierne i bygning 06 og 07.

​De frivillige bærer røde skjorter mærket med Røde Kors – i modsætning til hospitalets eget personale, som er klædt i hvide uniformer.

Bliv frivillig hos Røde KorsRedaktør