Frit og udvidet frit sygehusvalg

​Her kan du læse om dit valg af, hvilket offentligt hospital du vil udredes og/eller behandles på, og hvornår du i visse tilfælde kan vælge behandling på et privathospital/privatklinik.

Frit sygehusvalg

Når lægen har vurderet, at du har behov for udredning eller behandling på et hospital eller på et psykiatrisk center, kan du frit vælge mellem alle offentlige hospitaler i hele landet samt en række private specialsygehuse, klinikker eller hospices, hvis de tilbyder den behandling eller undersøgelse, som din læge mener, at du har behov for.

Det frie sygehusvalg gælder både, når du henvises til diagnostisk undersøgelse, for at din egen læge kan finde ud af hvad du fejler, og til indlæggelse, ambulant udredning,  behandling og genoptræning
Du kan få hjælp af den læge, som henviser dig.

I få tilfælde begrænses dit frie valg:

  • Hvis du har brug for akut behandling, bliver du bragt til nærmeste hospital/psykiatriske skadestue.

  • Den afdeling, som du har valgt, kan afvise at modtage dig, hvis der ikke er plads på afdelingen.

  • Hvis du vælger at blive behandlet på en hospitalsafdeling med højt specialiseret niveau, og din sygdom ikke kræver behandling på dette niveau, kan afdelingen afvise at modtage dig.

Udvidet frit sygehusvalg

Udvidet frit sygehusvalg betyder, at du i visse tilfælde kan vælge behandling på et privathospital/privatklinik

Hvis du er henvist til udredning

Du har ret til hurtig udredning. Hvis hverken hospitalet eller samarbejdssygehuset har kapacitet til at udrede dig inden for 30 dage, får du ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan få hele eller dele af din udredning foretaget på et aftalesygehus.

Hvis du er henvist til behandling

Hvis din praktiserende læge eller speciallæge har henvist dig til behandling, herunder forundersøgelse, på et hospital, og der ikke er behov for yderligere udredning, har du ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis du skal vente mere end 30 dage på behandlingen.

Hospitalet skal henvise dig til et privat aftalesygehus, hvis de ikke kan tilbyde dig behandling inden for 30 dage fra de modtager din henvisning fra din læge eller er færdige med din udredning, ved, at regionens hospitaler eller samarbejdssygehuse.

Hvordan beregner du, om du har ret til udvidet frit sygehusvalg på behandling?

Ventetiden på behandling beregnes fra den dato, hvor du er endeligt udredt og frem til den dato, hvor du får tid til behandling. Dvs. at fristen beregnes fra det tidspunkt, hvor du bliver informeret om din sygdoms art, og mulige behandlingstilbud. Hvis der allerede er klarhed om, hvilken behandling du skal have, når sygehuset modtager din henvisning fra din læge, så beregnes fristen fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisningen.
 
Hvis du har fået oplyst en planlagt operationsdato på hospitalet, men hospitalet ændrer din dato, får du ret til udvidet frit sygehusvalg.

Klage

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du mener, at regionen ikke har overholdt din ret til frit eller udvidet frit sygehusvalg (herunder afgørelser om henvisning til behandling på et privathospital/privatklinik)

Du kan læse mere om emnet i:

Redaktør