Hvem må se din elektroniske journal?

Hvem må hente oplysninger om dit helbred fra elektroniske systemer?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dine journaldata vedrørende hospitalsbehandling eller psykiatrisk behandling bliver overført til e-journalen, som er en national elektronisk journal oprettet på www.sundhed.dk.

Praktiserende læger, speciallæger, læger på hospitaler og i psykiatrien samt andre sundhedspersoner kan herfra indhente de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med en aktuel behandling af dig.    

Se dine journaldata på www.sundhed.dk, hvis du har NemID eller en digital signatur.

 Oplysningerne er tilgængelige for dig 14 dage efter registreringen.​

Registrering af sundheds​​personers indhentning af elektroniske oplysninger

Sundhedspersoners indhentning af dine oplysninger registreres altid elektronisk. Indhentes dine oplysninger via sundhed.dk, kan du her ved brug af NemID eller digital signatur se, hvem der har indhentet hvilke oplysninger og hvornår. Regionen kontrollerer ved stikprøver, at indhentningen af oplysninger har været berettiget.​

Du kan frabede dig, at den behandlende læge eller anden behandlende sundhedsperson indhenter journaldata fra e-journalen.

Dette gøres ved udfyldelse af en privatmarkeringsformular, som du kan finde på sundhed.dk, når du har logget ind.

På Nordsjællands Hospital har følgende faggrupper i kraft af særskilt instruks fra hospitalsdirektøren adgang til din elektroniske journal i videre omfang end sundhedsloven umiddelbart giver adgang til:

1. Kliniske diætister (se datasikkerhedsinstrukser)

  ​

Klage​​​

Du kan klage, hvis du mener, at en sundhedsperson uberettiget har indhentet eller videregivet oplysning om dig i de elektroniske systemer.

Du kan vælge mellem at klage over behandlingsstedet til Styrelsen for Patientklager eller over konkrete sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Du skal klage skriftligt inden 2 år efter, at du er blevet bekendt med det eller burde være blevet det, dog senest 5 år efter det skete.

Du kan klage elektronisk her

Her er også et klageskema, som du kan udskrive, udfylde og sende med post til Styrelsen for Patientklager. Klageskemaerne kan bruges både til Styrelsen for Patientklager og til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.​

Redaktør