Test for coronavirus

​Skal du testes for COVID-19/coronavirus på Nordsjællands Hospital? Læs om, hvor du skal møde op og hvordan du skal forholde dig her på siden.

Hvordan bliver jeg henvist?

Du ringer til din egen læge eller 1813 og fortæller om dine symptomer. Lægen vurderer, om du tilhører en af de grupper, der kan tilbydes test/podning for corona.

Er du det, skriver lægen en henvisning.

Hvordan booker jeg tid til test?

Gå på hjemmesiden coronaprover.dk og book en tid

Er din henvisning ikke oprettet, så kontakt din egen læge/1813 igen. Der kan gå op til 30 minutter, efter lægen/1813 har lavet henvisningen, til den ligger på coronaprover.dk

Du kan altid logge på coronaprover.dk igen, hvis du har glemt eller ønsker at ændre tid og sted.

Hvis du ikke har NemID kan du ringe på telefon 30 66 89 37 og bestille en tid.

Mød op ved corona-podningsklinikken

Hvis du er henvist til podning, skal du møde op ved

Corona-podningsklinikken
Bakkedraget 4
Teltet ved indgang 58
3400 Hillerød


Når du ankommer, bedes du vente i din bil, indtil du har tid i klinikken. Så undgås, at for mange samles på samme sted.

Svar på testen fra corona-podningsklinikken

Du får svar på testen på sundhed.dkSundhed.dk, hvor du kan logge ind med dit NemID. Du kan også kontakte din egen læge. Der kan gå op til 72 timer, før du får svar. 

Uanset svaret på testen, skal du kontakte egen læge ved forværring eller fortsatte symptomer.

Corona-podningsklinik for børn og unge

I Podningsklinikken for børn og unge mellem 0-17 år podes følgende:

  • Børn med milde symptomer henvist af egen læge til podning.

  • Forældre hvor både barn og forældre er henvist til podning

  • Børn og unge før indlæggelse eller ambulant besøg.

Det er ikke nødvendigt at bestille tid til podning til dit barn samt hvis du selv skal podes i forbindelse med dit barns besøg på hospitalet. Vil du være sikker på at undgå ventetid, kan du dog bestille tid på coronaprøver.dk (hertil bruges forældrenes NemID) eller ved at ringe på telefon 48 29 41 81.


Podningen foregår i:

Corona-podningsklinikken
Bakkedraget 4
Teltet ved indgang 58
3400 Hillerød

Svar på testen fra corona-podningsklinikken - børn og unge

Svar på podning på børn under 15 år kan fås via egen læge eller ved at logge på sundhed.dk - hertil bruges forældrenes NemID. Børn over 15 år kan logge ind med NemID sundhed.dk og se svaret.

Hvis hospitalet, speciallægen eller tandlægen sender dig til test før undersøgelse eller behandling

​Hvis du skal testes før din undersøgelse eller behandling, bliver du kontaktet af afdelingen. Testen finder sted i corona-podningsklinikken. Det er ikke nødvendigt at bestille tid, du skal blot møde op og henvende dig ved indgangen til teltet.

Mød op ved corona-vurderingsklinikken

Hvis du er henvist til vurdering af en læge og podning via din egen læge/1813 skal du møde op ved vurderingsklinikken.

Corona-vurderingsklinikken

Bakkedraget 4, indgang 58

3400 Hillerød


Når du ankommer, skal du ringe på det telefonnummer, du har fået udleveret og derefter vente i din bil eller i venteteltet.

Du bliver hentet af en medarbejder, som vil følge dig ind i vurderingsklinikken.

Svar på testen fra corona-vurderingsklinikken

Du får svar på testen på Sundhed.dk, hvor du kan logge ind med dit NemID.

Er dit svar positivt, vil du blive kontaktet af en læge fra corona-vurderingsklinikken. Er dit svar negativt, vil du ikke blive kontaktet, men skal kontakte din egen læge ved forværring eller fortsatte symptomer.

Corona-vurderingsklinik for børn og unge

Børn og unge mellem 0-17 år, der er henvist til vurdering af en læge og podning via egen læge/1813 skal møde i Akut børne- og ungemodtagelsen i det dertil indrettet telt:

Akut børne- og ungemodtagelsen
Vurderingsklinik for børn og unge mellem 0-17 år

Dyrehavevej 29, indgang 15A

3400 Hillerød

Svar på testen fra corona-vurderingsklinikken for børn og unge

Børn og unge under 18 år, samt deres forældre kan kontakte egen læge med henblik på svar.

Hjælp til transport til patienter, der skal testes før undersøgelse eller behandling

Hvis du skal testes før en aftale på en hospitalsafdeling, kan du have ret til hjælp til kørsel frem og tilbage til corona-vurderingsklinikken. Læs mere om transport på Har du ret til betalt transport under Patientguiden. Du er også velkommen til at kontakte den afdeling, som har indkaldt dig, for at høre om dine muligheder for transport.


Parkering

Af hensyn til trafikken er der indkørsel fra Bakkedraget og udkørsel via Helsevej for personbiler.

Ambulancer og sygetransporter kan stadig køre begge retninger ad Helsevej.

Redaktør