Sundhedsplatformen på dit hospital

Nordsjællands Hospital har indført Sundhedsplatformen. Et nyt it-system for både patienter og personale. Frem mod 2018 indfører alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland Sundhedsplatformen. 

Sundhedsplatformen er et nyt fælles it-system, som erstatter 30 forældede it-systemer og skal øge kvaliteten, sikkerheden og sammenhængen i behandlingen. Der er tale om en fælles, elektronisk patientjournal for 44.000 ansatte og 2,5 mio. borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Min Sundhedsplatform giver dig nem adgang til din journal

Min Sundhedsplatform er den borgerrettede del af Sundhedsplatformen, der giver dig digital adgang til hospitalet. På Min Sundhedsplatform kan du bl.a. se dele af din journal og stille spørgsmål til den afdeling, du er tilknyttet. På nuværende tidspunkt kan det være forskelligt fra afdeling til afdeling, hvilke muligheder du har på Min Sundhedsplatform.

Du logger ind med NemID​ på www.minsundhedsplatform.dk

Du kan altid se hvem, der har lavet opslag i din journal.  Det vil typisk være læger og sygeplejersker, som du har talt med på hospitalet, men det kan også være personer, som du ikke har haft personlig kontakt med. Det er helt normalt og afspejler, at der ofte er mange forskellige fagpersoner involveret i dine undersøgelser og behandling.

 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte den afdeling, du er tilknyttet eller en patientvejlederen.

Bedre overblik – på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner

Med Sundhedsplatformen samles patientoplysninger ét sted. Det giver personalet et bedre overblik over patienternes forløb og undersøgelser – på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner. Derudover får personalet bedre støtte til at diagnosticere og planlægge behandlingen. Det øger både kvaliteten og patientsikkerheden. 

Færrest mulige gener for patienterne

Vi gør, hvad vi kan for, at du som patient mærker mindst muligt til overgangen til det nye system. Vi beklager, hvis du alligevel kommer til at opleve forsinkelser, ventetid eller tekniske problemer i din kontakt med os.

Vi sikrer altid, at akutte og alvorlige ting ikke bliver udskudt.

Nyt i e-Boks og på borger.dk

Med indførelsen af Sundhedsplatformen har indkaldelsesbrevene ændret sig. Vær opmærksom på, at der fremover kan være vigtig information om fx, hvad du skal gøre eller vide, før du møder til din aftale. Denne information ligger som et bilag til selve indkaldelses-beskeden. 

Husk derfor altid at åbne alle dine bilag i din e-boks eller på borger.dk, så du ikke overser vigtige informationer, inden du møder på hospitalet.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte den afdeling, du er tilknyttet.

Har du brug for råd og vejledning om dine rettigheder og muligheder som patient på hospitalet, er du velkommen til at kontakte patientvejlederen.

Læs mere på

Redaktør