Smerte

Basisb​​ehandling

Førstevalg er paracetamol, da det har færrest bivirkninger (højst 1 gram 4 gange dagligt). Hvis det ikke hjælper, er det næste valg en lav dosis ibuprofen (normalt højst 400 mg 3 gange dagligt) i kortest mulige tid. Hvis det er muligt, bør ibuprofen, naproxen og lignende gigtmedicin ikke bruges vedvarende, da det øger risikoen for mavesår og blodpropper.

Patienter med hjerte-kar-sygdomme eller øget risiko herfor (rygere, patienter med diabets, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol) bør - hvis muligt - undgå ibuprofen. Hvis det er nødvendigt, vælges i stedet naproxen (250 mg 2 gange dagligt) i kortest mulige tid.

Ved stærke smerter kan det være nødvendigt at give et opioid som fx tramadol eller morfin.

Skyldes smerterne en nerveskade, gives medicin af typen tricyklisk antidepressiva som fx amitriptylin eller nortriptylin 

Supplerende behandling

Patienter i langvarig behandling med ibuprofen og naproxen eller tilsvarende stoffer har øget risiko for at få mavesår, hvis de før har haft mavesår, er over 60 år eller er i behandling med prednisolon eller blodfortyndende medicin. Risikoen for mavesår kan mindskes ved at bruge en medicin mod for meget mavesyre - fx pantoprazol eller omeprazol.

Anbefalet medicin* 

Milde smerter 

  • Paracetamol (fx Pamol)
  • Ibuprofen  

Stærke smerter 

  • Tramadol
  • Morfin (fx Morfin tabletter eller Contalgin depottabletter)  

Smerter på grund af nerveskader

  • Amitriptylin
  • Nortriptylin (fx Noritren)

* Den anbefalede medicin er angivet med navnet på det virksomme indholdsstof først. Derefter kan der i en parentes være angivet et eksempel på et handelsnavn, hvis der ikke findes en medicin, hvor handelsnavnet er mage til navnet på det virksomme indholdsstof. Der kan findes flere handelsnavne med det samme virksomme stof. Navnene kan du finde på www.medicinpriser.dk ved at skrive det virksomme stof i søgefeltet.

Prisen på medicin kan skifte hver 14. dag. Apoteket oplyser om det til enhver tid billigste handelsnavn i en medicingruppe. Priser kan også ses på www.medicinpriser.dk.

Hvis du får medicin, som ikke er på Medicinlisten

Måske ordinerer din læge medicin, som ikke er på Medicinlisten. Det kan fx skyldes, at du bruger anden medicin, er gravid eller lider af en sygdom, hvor den foreslåede medicin ikke må bruges. Det kan også skyldes praktiske årsager, som fx hvor tit medicinen skal tages. Drøft det med din læge, hvis du er i tvivl.
 

Siden er sidst revurderet 1. juni 2016 © Medicinfunktionen, Region Hovedstaden.

Redaktør