Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

Basisbehandli​ng

​Det vigtigste ved behandling af KOL, også kendt som kronisk bronkitis, er  rygeophør, motion og evt. lungerehabilitering (specielle træningsprogrammer for KOL-patienter). Rygeophør er det eneste, der bremser sygdomsudviklingen. Medicin har en begrænset virkning.

Supple​rende behandling

​Bronkie-udvidende medicin, som virker i lang tid, bør foretrækkes frem for medicin, som kun virker i kort tid. Den langtidsvirkende medicin forebygger anfald bedre.

Forebyggende steroidinhalation med budesonid gives kun ved svære tilfælde af KOL. 

Korrekt inhalationsteknik er vigtig

​Vær sikker på, at du får den rigtige dosis, og at du inhalerer medicinen på den rigtige måde. Det er vigtigt for at få den bedste virkning af medicinen. Spørg evt. på apoteket eller hos lægen, hvis du er i tvivl. Undervisning i og kontrol af korrekt inhalationsteknik er gratis på apoteket og hos lægen.

Anbefalet medicin* 

Medicin med nikotin til rygeophør 

  • (fx. ​Nicorette, Nicotinell)  

Langtidsvirkende til udvidelse af bronkierne 

  • Formoterol (fx Formo Easyhaler)

  • Tiotropium (fx Braltus)

  • Indacaterol og glycopyrronium i kombination (Ultibro Breezhaler) – kun til visse patientgrupper med mange symptomer

  • Vilanterol og umeclidinium i kombination (Anoro Elipta) – kun til visse patientgrupper med mange symptomer​​ 

Korttidsvirkende til udvidelse af bronkierne (anfaldsmedicin) 

  • Salbutamol (fx Buventol Easyhaler) 


* Den anbefalede medicin er angivet med navnet på det virksomme indholdsstof først. Derefter kan der i en parentes være angivet et eksempel på et handelsnavn, hvis der ikke findes en medicin, hvor handelsnavnet er mage til navnet på det virksomme indholdsstof. Der kan findes flere handelsnavne med det samme virksomme stof. Navnene kan du finde på www.medicinpriser.dk ved at skrive det virksomme stof i søgefeltet.

Prisen på medicin kan skifte hver 14. dag. Apoteket oplyser om det til enhver tid billigste handelsnavn i en medicingruppe. Priser kan også ses på www.medicinpriser.dk.

Hvis du får medicin, som ikke er på Medicinlisten

Måske ordinerer din læge medicin, som ikke er på Medicinlisten. Det kan fx skyldes, at du bruger anden medicin, er gravid eller lider af en sygdom, hvor den foreslåede medicin ikke må bruges. Det kan også skyldes praktiske årsager, som fx hvor tit medicinen skal tages. Drøft det med din læge, hvis du er i tvivl.
 

Siden er sidst revurderet 21. juli 2017 © Medicinfunktionen, Region Hovedstaden.

Redaktør