zoledronsyre, Behandling med, efter operation for brystkræft

Denne patientinformation henvender sig til kvinder, som blevet opereret for brystkræft og skal behandles med zoledronsyre. Zoledronsyre er et bisfosfonat, der nedsætter risikoen for tilbagefald. Bivirkninger og andre praktiske informationer står i patientinformationen.

Denne information supplerer vores mundtlige information om den anbefalede behandling.

Informationen er tænkt som en hjælp til at få overblik over behandlingen. Dine pårørende kan også have gavn af at læse informationen. Her i denne pjece kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen og hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Hvorfor anbefaler vi behandling med zoledronsyre?

Zoledronsyre tilhører gruppen af lægemidler kaldet bisfosfonater. Bisfosfonater er lægemidler, som i mange år har været anvendt til behandling af kalkmangel i knoglerne for eksempel knogleskørhed (osteoporose). Bisfosfonater hæmmer knoglenedbrydning og opretholder kalkindholdet i knoglerne. Hvis man behandler kvinder, som er opereret for brystkræft, med bisfosfonat, nedsættes risikoen for tilbagefald af sygdommen. Effekten ses hos kvinder efter overgangsalderen samt hos kvinder før overgangsalderen, som har fået en behandling, som stopper dannelsen af østrogen i æggestokkene.

Hvordan gives behandlingen med bisfosfonat?

Der findes forskellige typer af bisfosfonater. Den type af bisfosfonat, vi behandler med hedder zoledronsyre. Behandlingen gives i drop, der er lagt i en blodåre, i løbet af ca. 15 minutter. Behandlingen gentages hver 6. måned i 4 år, dvs. i alt 8 gange. Inden hver behandling skal du have taget blodprøver for at kontrollere nyrefunktion og kalkindholdet i blodet. Vi anbefaler, at du supplerer behandlingen med et dagligt tilskud af kalk (800-1000 mg) og Dvitamin (38-40 mikrogram), for eksempel i form af Unikalk tabletter eller tilsvarende.

Bivirkninger

Zoledronsyre er generelt veltolereret. De fleste bivirkninger er ofte milde og forsvinder i løbet af få dage efter behandlingen. Det er sjældent, at bivirkninger fører til at vi må stoppe med behandlingen.

  • Influenzalignede symptomer: De hyppigste bivirkninger er influenzalignende symptomer i døgnet efter behandling. Du kan få kulderystelser, feber, smerter i knogler, led og muskler, træthed og hovedpine. Symptomerne vil oftest være mest udtalte i forbindelse med den første behandling. Symptomerne kan i reglen behandles med milde smertestillende midler som paracetamol eller ibuprofen.

Kæbenekrose/områder med dødt knoglevæv i kæben (osteonekrose): En sjælden, men alvorlig bivirkning til behandling med zoledronsyre og andre bisfosfonater.

  • Symptomer: Smerte og/eller hævelse i over- eller underkæbe, dårlig smag i munden, blottet kæbeknogle samt løse tænder.
  • Forebyggelse: Før du starter behandling med zoledronsyre, anbefaler vi, at du får foretaget en tandundersøgelse, så du kan få behandlet eventuelle infektioner eller dårlige tænder og få tænder trukket ud, hvis det er nødvendigt. Har du en tandprotese, bør du løbende få undersøgt, om din protese er korrekt tilpasset, da dårligt tilpassede proteser kan medføre tryksår i munden. Det er vigtigt, at du har en god mundhygiejne. Det er en god idé at få foretaget regelmæssige tandeftersyn under behandlingen. Din tandlæge vil vurdere, hvor ofte du skal have foretaget tandeftersyn. Hvis du får behov for at få trukket en tand ud under behandlingen med zoledronsyre, kan det være, at din tandlæge henviser dig til en praktiserende specialtandlæge eller en tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling.
  • Behandling: Hvis du får osteonekrose i kæben, er der gode behandlingsmuligheder og langt de fleste patienter, der bliver behandlet for osteonekrose i kæben, får et godt resultat. Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2021 udgivet en vejledning om kæbenekrose, som kan findes på https://www.stps.dk  

Fortæl os om de bivirkninger du oplever undervejs i behandlingen, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Redaktør