vækstfaktor, Behandling med, under kemoterapi

Denne patientinformation henvender sig til patienter som skal behandles med vækstfaktor under kemoterapien. Patientinformationen beskriver selve kemoterapien og hvilke typer vækstfaktor der anvendes, slutteligt beskriver den eventuelle bivirkninger.

Vækstfaktor

Kemoterapi nedsætter midlertidigt knoglemarvens evne til at producere hvide blodlegemer (leucocytter), som udgør en del af kroppens immunforsvar. Hvis antallet af hvide blodlegemer er lavt, vil din risiko for infektion være øget. Et lavt antal hvide blodlegemer kan betyde, at vi er nødt til at udsætte en planlagt behandling med kemoterapi. For at mindske risikoen for infektion og undgå udsættelse af din kemoterapi, vil vi give understøttende behandling med vækstfaktor, der stimulerer dannelsen af hvide blodlegemer i knoglemarven.

Ved behandling med visse kombinationer af kemoterapi er det obligatorisk at give vækstfaktor allerede fra første behandling. Vækstfaktor kan også anvendes, hvis du har været indlagt med infektion og havde lavt immunforsvar eller forebyggende, hvis din behandling har været udsat.

Behandling gives som injektion under huden minimum 24 timer efter kemoterapi. Injektionen kan gives af din sygeplejerske på afdelingen, hjemmesygeplejerske eller din praktiserende læge. Du kan også selv lære at tage injektionen hjemme, hvis du foretrækker det.

Der er forskellige typer af vækstfaktor:

Peg-filgrastim: Anvendes, hvis du får kemoterapi hver 2. eller 3. uge og gives som en enkelt injektion ca. 24 timer efter kemoterapi.

Filgrastim: Anvendes, hvis du får ugentlig kemoterapi og gives som daglige injektioner, typisk i 3 til 5 dage startende ca. 24 timer efter kemoterapi.

Bivirkninger

I dagene efter behandling kan der forekomme knogle- og muskelsmerter, hovedpine og kvalme. Det kan være nødvendigt at anvende smertestillende medicin (paracetamol, ibuprofen, morfin). Rødme og irritation i huden ved injektionsstedet. Sjældent ses alvorlige bivirkninger som allergiske reaktioner, forstørret milt, åndenød og hududslæt. Det er vigtigt, at du kontakter os med det samme, hvis du får mistanke om alvorlige bivirkninger af behandlingen med vækstfaktor. Du får udleveret kontaktoplysninger til afdelingen af din sygeplejerske eller læge.

Redaktør