trastuzumab + pertuzumab, Antistofbehandling med, før og efter operation for brystkræft

Denne patientinformation er til de patienter, som skal have supplerende antistof behandling, samtidig med den planlagte kemoterapi. Patientinformationen beskriver praktiske forhold, herunder om man må arbejde og eventuelle bivirkninger.

Denne information supplerer vores mundtlige information om den anbefalede behandling. Informationen er tænkt som en hjælp til at få overblik over behandlingen. Dine pårørende kan også have gavn af at læse informationen. Her i denne pjece kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen og hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Hvorfor anbefaler vi antistofbehandling med trastuzumab og pertuzumab?

Vi anbefaler at supplere den planlagte kemoterapi med antistoffer for at øge effekten af den medicinske behandling inden din operation for brystkræft.

  • Behandlingen kan få kræftknuden til at blive mindre, så man ofte kan foretage en mindre omfattende operation.
  • Vi kan under behandlingen med kemoterapi og antistoffer vurdere, om behandlingen har den ønskede effekt.
  • Vi har efter operationen mulighed for at anbefale eventuel yderligere medicinsk behandling.

Hvordan virker antistofbehandling med trastuzumab og pertuzumab?

Vi ved, at cellerne i din kræftknude har en stor forekomst af HER2 receptorer. HER2 er et proteinstof, der sidder på overfladen af kræftcellerne og en stor forekomst bevirker, at kræftcellerne deler sig hurtigere. Ca. 10% af kvinder med brystkræft har stor forekomst af HER2 receptorer på overfladen af kræftcellerne, såkaldt HER2 positiv brystkræft. Antistofferne trastuzumab og pertuzumab er udviklet til at virke netop mod de kræftceller, som har stor forekomst af HER2 receptorer på overfladen. Antistofferne virker ved at binde sig til HER2 receptorerne og herved hæmmes kræftcellernes vækst eller de går til grunde.

Hvordan gives behandlingen og hvor længe?

Antistofferne gives hver 3.uge inden operationen i den periode, hvor du får kemoterapi med paclitaxel. Trastuzumab og pertuzumab gives enten som en indsprøjtning under huden (subkutant) eller i et drop, der er lagt i en blodåre. De to former er lige effektive. Vi fortæller dig, hvilken behandling der anvendes på nuværende tidspunkt. Når behandlingen gives som indsprøjtning under huden gives behandlingen på 5-8 minutter, og du skal observeres for mulige bivirkninger i 15-30 minutter efter indsprøjtningen. Når behandlingen gives i en blodåre, tager det 1½ time at give den første behandling, mens det tager 30 minutter ved de efterfølgende behandlinger. I forbindelse med den første behandling skal du blive i ambulatoriet i mindst 6 timer til observation af eventuelle bivirkninger. Ved de to efterfølgende behandlinger skal du blive i ambulatoriet i 2 timer.

Der gives typisk 4 behandlinger inden operation, efter operationen anbefaler vi at du fortsætter behandling med trastuzumab så der gives i alt 17 behandlinger. Hvis der påvises restsygdom i det væv, der fjernes ved operationen, vil vi anbefale en anden medicinsk behandling.

Generelt vedrørende behandling med trastuzumab og pertuzumab

Arbejde under behandling med trastuzumab og pertuzumab

De fleste kan arbejde som normalt under behandlingen med trastuzumab. I den periode hvor trastuzumab og pertuzumab gives i kombination med kemoterapi, er det meget individuelt, om man kan arbejde. Det afhænger af arbejdets form og indhold samt hvor påvirket, du er af behandlingen.

Medicin og vaccinationer

Før du starter behandling, skal vi have oplysninger om alt den medicin, du tager, også naturmedicin. Start ikke på ny medicin eller kosttilskud uden først at have talt med os. Vaccinationer, for eksempel influenza, stivkrampe og coronavaccination, er sikre at modtage under behandling med trastuzumab og pertuzumab.

Anden behandling

Hvis du får behandling for andre sygdomme eller tilstande, så fortæl sundhedspersonalet, at du får behandling med trastuzumab og pertuzumab.

Forholdsregler i forhold til familie og venner

Du kan omgås din familie og dine venner, som du plejer.

Graviditet og amning

Du må ikke få trastuzumab og pertuzumab hvis du er gravid, da behandlingen kan medføre en risiko for fosteret. Du må ikke forsøge ikke at bliver gravid under behandlingen. Spørg os til råds vedrørende prævention. Du må ikke amme under behandlingen med trastuzumab og pertuzumab.

Bivirkninger ved behandling med trastuzumab og pertuzumab

Behandling med trastuzumab og pertuzumab kan medføre bivirkninger. Ikke alle patienter får samme bivirkninger og patienter bliver påvirket forskelligt. Det er meget usandsynligt, at du få alle de bivirkninger, der er nævnt her, ligesom du kan få bivirkninger, der ikke er omtalt her. Vi spørger dig om bivirkninger løbende under behandlingen og i forbindelse med dine opfølgningsbesøg efter behandlingen er afsluttet.

  • Feber og kulderystelser: Opstår oftest i forbindelse med den første behandling og kun sjældent ved de efterfølgende behandlinger.
  • Allergi-lignede reaktion: Oftest er der tale om en mild reaktion med feber, kulderystelser, kvalme, opkastning, udslæt og kløe. Sjældent opstår svære reaktioner, der viser sig som åndenød, besværet åndedræt, blodtryksfald, hæshed, og rødt udslæt. Hvis du får en reaktion under behandlingen, vil du få yderligere medicin, for eksempel antihistamin og binyrebarkhormon. Reaktionen opstår næsten altid under selve behandlingen. Hvis symptomerne opstår, når du er kommet hjem, skal du straks kontakte os.
  • Påvirkning af hjertets pumpeevne: Hyppigheden af sværere hjertepåvirkning er heldigvis lav mellem 0,5% og 3%. Meget tyder på, at hjertepåvirkning fremkaldt af trastuzumab og pertuzumab er forbigående og kan behandles med hjertemedicin. På grund af denne mulige påvirkning af hjertet vil vi før og under behandlingen foretage målinger af hjertets pumpeevne.

Fortæl os, hvis du oplever åndenød eller væskeophobning i kroppen under behandlingen med trastuzumab og pertuzumab. Det kan være nødvendigt at stoppe med behandlingen før tid, hvis hjertets pumpeevne påvirkes.

  • Betændelseslignende reaktion i lungerne: Meget sjældent kan der opstå en betændelseslignende reaktion i lungerne (pneumonit). Bivirkningen forekommer hos mindre end 0,1% af dem, der modtager trastuzumab og pertuzumab. Symptomerne er hoste, åndenød og eventuelt feber.
  • Reaktion på injektionsstedet: Ved subkutan indsprøjtning af trastuzumab og pertuzumab kan der forekommme lette smerter, rødme og hævelser i det område, hvor indsprøjtningen gives.

Fortæl os om de bivirkninger du oplever undervejs i behandlingen, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Redaktør