topotecan Behandling med

Topotecan er et stof, der bruges i behandlingen af lungekræft. Stoffet hæmmer et enzym, der er vigtigt for kræftcellernes evne til at dele sig.

Vi håber denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med stoffet Topotecan. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Kræft i lungerne kan i nogle tilfælde behandles med det kemoterapeutiske stof Topotecan. Topotecan virker ved at hæmme et enzym, der er vigtigt for at kræftceller kan dele sig. Når cellerne forhindres i at dele sig, vil kræftcellerne dø. Behandlingen kan medvirke til at sygdommen holdes i ro i en periode.

Hvordan foregår behandlingen?

Topotecan er en tabletbehandling, som du tager med et glas vand én gang dagligt, på samme tid hver dag. Hvis du glemmer at tage en dosis Topotecan, så tag medicinen så snart du husker det. Vent ca. 24 timer med at tage næste dosis. Tag ikke dobbelt dosis for at kompensere for eventuelle glemte doser. Hvis du kaster op, skal du vente til næste dag med at tage din sædvanlige dosis Topotecan.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og en sygeplejerske. Sammen med lægen vil du have mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling. Du skal have Topotecan 5 dage i træk, det kalder vi en behandlingsserie. Behandlingen gentages hver 3. uge regnet fra den første dag i behandlingen. Antallet af behandlingsserier varierer og bestemmes af din læge.

Blodprøver og scanninger

Før hver behandling skal dine blodprøver kontrolleres. Du har mulighed for at aftale tid til blodprøvetagning hos din egen læge eller dit lokale sygehus/sundhedscenter dagen før din ambulante tid. Vi kontrollerer dine blodprøver for at holde øje med, om behandlingen påvirker din knoglemarv. Du vil få foretaget CT-scanninger i løbet af behandlingsforløbet, for at vurdere effekten af Topotecan.

Hvilke bivirkninger har behandlingen?

I det følgende finder du de hyppigst forekommende bivirkninger i forbindelse med behandlingen med Topotecan. At de er nævnt i denne information, betyder ikke, at alle får dem. Omvendt kan der forekomme andre bivirkninger for den enkelte patient end nævnt i denne information.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan kroppens produktion af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektionen kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenza symptomer.
  • For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Hvis du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion.
  • For få blodplader kan for eksempel vise sig som en blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Det er vigtigt du ringer til os:

  • Ved feber over 38 grader i to timer i træk eller over 38,5 grader.
  • Diarré i mere en et døgn.
  • Blødning, der ikke stopper af sig selv.

Diarré eller forstoppelse

En del patienter oplever diarré dvs. hyppig løs eller vandig afføring flere gange i løbet af et døgn. Diarré forekommer oftest indenfor de første to uger af Topotecan behandlingen. Det er vigtigt at drikke rigeligt væske. Diarré kan ofte afhjælpes ved hjælp af kosten og medicin. Forstoppelse er hård afføring, som er vanskelig at komme af med eller som kommer med flere dages mellemrum. Begge tilstande kan afhjælpes med håndkøbsmedicin.

Tyktarmsbetændelse

Du skal være opmærksom på, om du får stærke forbigående mavesmerter, feber og muligvis diarré (sjældent med blod). Disse symptomer kan være tegn på tyktarmsbetændelse.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi. Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen med Topotecan. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed, ligesom du i ambulatoriet kan få udleveret en informationsfolder om, hvad du selv kan gøre, hvis du er træt.

Kvalme og opkastning

Kvalme og opkastning kan forekomme i forbindelse med behandlingen og kan forebygges ved hjælp af kvalmestillende tabletter, som sygeplejersken i ambulatoriet udleverer til dig og som du kan tage efter behov. Du skal fortælle læge og sygeplejerske, hvis du har kvalme og kaster op.

Hårtab

Behandlingen kan medføre udtynding af håret. Hvis du får behov for det, kan du få en rekvisition til paryk eller hovedbeklædning. Når du afslutter behandlingen, vokser håret ud igen.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat, dette kan skyldes at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner som vanligt. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle pjece om kemoterapi).

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er vigtigt, at du ikke bekymrer dig unødigt. Hvis du har spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem, næste gang du kommer til behandling

Redaktør