skæv storetå, Behandling af

I denne patientinformation kan patienter læse om Hallux Valgus, også kaldet skæv storetå. Patienter kan læse om behandlingen (operation), hvad der vil ske på operationsdagen og hvad der sker efter operationen.

Hallux Valgus Chevron/Akin/Proksimal osteotomi.

Hvad er Hallux Valgus?

Skæv storetå kaldes også Hallux Valgus. Både arvelige dispositioner og brug af forkert fodtøj har betydning. En høj hæl sætter et voldsomt pres på forfoden, mange gange legemsvægten. Kombineres dette med en smal sko, presses storetåen ind mod tåen ved siden af. På forsiden til højre vises 2 små runde knogler, hvorover ledhovedet af mellemfodsknoglen hører hjemme. Det man kalder knysten, er oftest blot ledhovedet, der trykker mod huden. Der kan være en mindre knogleudbygning og en slimsæk.

Behandling

Valg af operationstype afhænger af vinklen mellem 1. og 2. mellemfodsknogle, samt fejlstillingen i storetåen. Er ledhovedet kun lettere forskudt, kan man flytte det nærmere 2. tåen, kombineret med en operation på ledbåndene. Er forskydningen større, må dele eller hele mellemfodsknoglen drejes ind om 2. tåen. Forskydningen af knoglen kan fastgøres på forskellige måder afhængig af operationsmetoden.

Operationsdagen

 Når du møder i afdelingen, vil du blive modtaget af personalet, som vil vise dig til rette og informere dig om dagens videre forløb. Du skal møde fastende i det omfang du har aftalt med anæstesilægen. Dette for at undgå opkastninger under bedøvelsen. Du må ikke have læbestift, makeup eller neglelak på, da det kan forhindre os i at observere dig tilstrækkeligt. Undlad også smykker og piercinger. For at undgå infektion i operationssåret, opfordrer vi dig til aftenen inden operationen at vaske fødderne og klippe negle, så der er 1-2 mm fri kant. Du skal ikke tage creme på foden om morgenen inden operationen. Det er vigtigt, at du ikke møder med sår/rifter på foden, da operationen ellers vil blive aflyst.

Kontakt afdelingen, hvis du har feber, symptomer på influenza eller lign. i dagene op til operationen, da dette har indflydelse på, om du kan blive opereret.

Bedøvelse

Operationen foretages som hovedregel i fuld bedøvelse eller i rygmarvsbedøvelse. Bedøvelsesformen aftales med anæstesilægen.

Efter operationen

De første 1-3 timer efter operationen skal du blive i afdelingen til observation. Du vil få smertestillende medicin efter behov, og få noget at spise og drikke. Inden udskrivelsen vil du så vidt det er muligt komme til at tale med en kirurg om indgrebet og det videre forløb. Du vil få en tid med hjem til ambulant kontrol. Efter operationen bliver der anlagt en forbinding, som skal sidde urørt, og som evt. kan skiftes efter 10-14 dage hos egen læge eller i forbindelse med ambulant besøg på hospitalet. Her kan trådene fjernes. Hvis det bløder igennem forbindingen, skal den skiftes. Kontakt ambulatoriet, din egen læge eller skadestuen. Du skal være opmærksom på, at der skal lægges noget i mellem 1. og 2. tå (f.eks. gaze, tå-spica eller silikone tåspreder) i op til 12 uger efter operationen.

Du vil få udleveret en hælsko og krykkestokke, samt blive instrueret af fysioterapeut eller plejepersonale. Du skal gå med skoen til kontrollen efter 4-6 uger. Du behøver ikke sove med skoen. Du vil få udleveret smertestillende medicin efter behov, men vi opfordrer dig til at have håndkøbsmedicin såsom Panodil/Pamol på 500 mg i hjemmet.

Hjemtransport

Du skal selv sørge for hjemtransport. Dette bør foregå i bil eller taxa. Du skal være opmærksom på at du ikke selv må køre bil før 1-2 uger efter hælskoen er fjernet.

Hjemme igen

Du må ikke være alene natten efter operationen. Hvis der opstår problemer, såsom blødning fra forbindingen eller voldsomme smerter, bør du kontakte Ortopædkirurgisk Ambulatorium eller din egen læge. De første par døgn efter operationen skal foden holdes opad så meget som muligt for at undgå blødning, hævelse og smerter. Du må gerne tage brusebad dagen efter operationen. Foden skal være dækket til med tætsluttende plastikpose. Forbindingen må ikke blive våd, da der så vil være risiko for infektion. Hvis forbindingen bliver våd, skal den skiftes, gerne i Ortopædkirurgisk Ambulatorium.

Forventninger til resultatet

Operationen vil medføre omdannelse af knysten til en almindelig kno. Tåen står mere lige efter operationen. De første dage kan der være en del smerter, som reduceres effektivt med medicin, der udleveres ved udskrivelsen. Det er vigtigt, at du tager din smertestillende medicin som foreskrevet, da dette er en del af behandlingen. Der vil ofte være en periode på adskillige måneder, hvor der kan være problemer med hævelse og ømhed. En støttestrømpe kan med fordel anvendes.

Komplikationer

Infektion forsøges forebygget ved at der gives antibiotika inden operationen. Der er risiko for gendannelse af deformiteten med tiden, hvorfor det tilrådes at anvende fodtøj med god bredde fortil i skoen. Der kan forekomme en vis indskrænkning af bevægeligheden i storetåen. Der kan komme smerter eller føleforstyrrelser fra arvæv eller fra beskadigede nervegrene i arret. Manglende heling af knogleforskydninger ses sjældent. Rygning frarådes, da det øger risikoen for infektion og manglende heling.

Redaktør