paclitaxel og trastuzumab, Behandling med, efter operation for brystkræft 4 serier

Denne patientinformation er for de patienter, som skal i behandling med paclitaxel og trastuzumab. Hver uge i 12 uger skal patienter behandles med disse kemoterapeutiske stoffer. Patientinformationen indeholder eventuelle bivirkninger og anden praktisk information.

Behandlingen med paclitaxel gives hver uge i alt 12 gange (4 serier). Paclitaxel kombineres med trastuzumab, der gives hver 3. uge under og efter kemoterapien. Der gives i alt 17 behandlinger med trastuzumab.

Kemoterapien gives i et drop, der er lagt i en blodåre og selve indløbet af kemoterapien tager ca. 1 time.

Trastuzumab gives enten som en indsprøjtning under huden (subkutant) eller i et drop, der er lagt i en blodåre. De to former er lige effektive. Vi fortæller dig, hvilken behandling der anvendes på nuværende tidspunkt. Når behandlingen gives som indsprøjtning under huden gives behandlingen på 2-5 minutter. Når behandlingen gives i en blodåre, tager det 1½ time at give den første behandling, mens det tager 30 minutter ved de efterfølgende behandlinger. I forbindelse med den første behandling skal du blive i ambulatoriet i mindst 6 timer til observation af eventuelle bivirkninger. Ved de to efterfølgende behandlinger skal du blive i ambulatoriet i 2 timer.

Hvornår skal du kontakte os?

Det er vigtigt, at du kontakter os med det samme, hvis du får

  • Feber over 38,5o (eller over 38,0o i 2 målinger inden for 2 timer)
  • Kulderystelser
  • Problemer med din vejrtrækning, for eksempel åndenød eller hoste
  • Gentagne opkastninger eller diarré.

Du får udleveret kontaktoplysninger til afdelingen af din sygeplejerske eller læge. Du kan komme i kontakt med os hele døgnet.

Du kan finde mere information om behandling, bivirkninger og senfølger i pjecerne:

  • Kemoterapi efter operation for brystkræft
  • Kemoterapi med paclitaxel
  • Antistofbehandling med trastuzumab efter operation for brystkræft.
Redaktør