paclitaxel , Kemoterapi med, 4 serier

Denne patientinformation er til patienter, som skal modtage behandling med det kemoterapeutiske stof paclitaxel. Behandlingen gives over 12 gange. I patientinformation står der også hvilke bivirkninger patienter kan risikere at få og hvornår disse kan opstå.

Behandlingen gives hver uge i alt 12 gange (4 serier). Behandlingen er den ene halvdel af den samlede behandling med kemoterapi og gives enten før eller efter operation for tidlig brystkræft Paclitaxel kan kombineres med antistofbehandling. Kemoterapien gives i et drop, der er lagt i en blodåre og selve indløbet af kemoterapien tager ca. 1 time.

Hvornår skal du kontakte os?

Det er vigtigt, at du kontakter os med det samme, hvis du får

 • Feber over 38,5o (eller over 38,0o i 2 målinger inden for 2 timer)
 • Kulderystelser
 • Problemer med din vejrtrækning, for eksempel åndenød eller hoste
 • Gentagne opkastninger eller diarre

Du får udleveret kontaktoplysninger til afdelingen af din sygeplejerske eller læge. Du kan komme i kontakt med os hele døgnet.

Understøttende behandling

Du får forebyggende behandling med binyrebarkhormon og antihistamin inden behandlingen. Medicinen skal mindske risikoen for væskeophobning under behandlingen og mindske risikoen for, at du får en allergi-lignende reaktion under behandlingen.

Bivirkninger

Kemoterapi kan beskadige raske celler, hvilket medføre bivirkninger. Ikke alle får samme bivirkninger og alle bliver påvirket forskelligt. Det er meget usandsynligt, at du få alle de bivirkninger, der er nævnt her, ligesom du kan få bivirkninger, der ikke er omtalt her.

Bivirkninger, der kan opstå under eller i dagene efter behandling

 • Allergi-lignende reaktion: Behandling med paclitaxel kan udløse en allergi-lignende reaktion. Den forebyggende behandling med binyrebarkhormon og antihistamin mindsker risikoen for en reaktion. Oftest er der tale om milde reaktioner med feber, kulderystelser, kvalme, udslæt og kløe. Sjældent opstår svære reaktioner, der viser sig som åndenød, besværet åndedræt, blodtryksfald, hæshed, og rødt udslæt. Hvis du får en reaktion under behandlingen, vil du få yderligere medicin og reaktionen forsvinder som regel hurtigt igen. Reaktionen opstår næsten altid under selve behandlingen. Hvis symptomerne opstår, når du er kommet hjem, skal du straks kontakte os.
 • Kvalme og opkastning: Du vil få kvalmestillende medicin efter behov. Det er yderst sjældent, at der forekommer opkastning. Det er vigtigt at drikke rigeligt med væske og spise små hyppige måltider. Let motion kan lindre kvalme.
 • Ændret smags- og lugtesans: Ændringerne er forbigående. Sørg for god mundhygiejne, brug sukkerfrit tyggegummi eller pastiller.

Bivirkninger, der kan opstå i dagene eller ugerne efter behandling

 • Øget infektionsrisiko: Kemoterapi kan nedsætte immunforsvaret og øge risikoen for infektioner. Sørg for at vaske hænder ofte og hold god mundhygiejne. Undgå kontakt til personer uden for hjemmet, der er syge. Du skal have et termometer derhjemme, så du kan måle din temperatur, hvis du får feber eller symptomer på infektion.
 • Øget blødningstendens: Kemoterapi kan nedsætte antallet af blodplader og dermed nedsætte blodets evne til at størkne. Fortæl os, hvis du får blå mærker eller blødninger. Brug en blød tandbørste og undgå forstoppelse. Undgå hård kontaktsport. Brug ikke acetylsalicylsyre, ibuprofen eller lignende med mindre, du har aftalt det med os.
 • Nervepåvirkning: Behandling med paclitaxel kan påvirke nerverne. Oftest er påvirkningen i tæer/fodsåler eller fingre/håndflader. Hos nogen vil det være meget lette og forbigående symptomer, mens det hos andre kan være mere udtalte og vedvarende. Nervepåvirkningen beskrives ofte som stikken, prikken, brændende fornemmelse, vatfornemmelse og manglende følesans. Det er vigtigt du fortæller os, hvis du oplever nervepåvirkning, da det kan have betydning for din behandling
 • Irritation af mundslimhinden: Kan medføre smerter, ømhed, blister/sår. Irritationen kan give problemer med at spise og synke. Får du hvide belægninger på tungen, kan det være tegn til svampeinfektion. Undgå stærke/syrlige/meget kolde eller varme føde- og drikkevarer. Forsøg med blendet/blød mad. Børst tænder 3 gange dagligt med blød tandbørste og skyl munden efter hvert måltid. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at anvende lokalbedøvende midler.
 • Diarré: Du kan få hyppigere og/eller mere tynde afføringer. Du kan føle dig oppustet og have mavekramper/smerter. Sørg for at drikke rigeligt og spis hyppige, små måltider. Undgå stærk mad, mælkeprodukter, kost med højt fiberindhold og kaffe. Brug kun stoppende medicin efter aftale med os.
 • Negle og hud: Behandling med paclitaxel kan føre til forandringer af hud og negle. Neglene kan blive skøre, flossede, fortykkede og få striber. På huden kan der komme rødt, bumselignende udslæt og kløe. Forandringerne forsvinder efterhånden som negle og hud fornyes.

Bivirkninger, der kan opstå i månederne eller årerne efter behandling

 • Nervepåvirkning: Ca. 10 % af patienterne, der har fået behandling med paclitaxel vil få langvarig påvirkning af nerverne efter afsluttet behandling. Generne kan være meget lette, mens der for andre er tale om betydelige symptomer. Enkelte patienter slipper aldrig af med generne igen. Det er derfor vigtigt, at du fortæller os, hvis du oplever nervepåvirkning undervejs i behandlingen da det kan medføre ændringer i behandlingen.

Fortæl os om de bivirkninger du oplever under eller efter behandlingen og eventuelle senfølger så vi kan hjælpe dig bedst muligt. Du kan finde mere information om behandling, bivirkninger og senfølger i pjecen Kemoterapi efter operation for brystkræft.

Redaktør