lungekræft, docetaxel til

Denne patientinformation henvender sig til patienter og pårørende, som lider af lungekræft. Patienter og pårørende kan læse om de forskellige forhold der gør sig gældende, når patienter er under behandlingmed det kemoterapeutiske stof docetaxel, herunder hvilke bivirkninger der kan vise sig.

Vi håber denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med det kemoterapeutiske stof docetaxel. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandling.

Kræft i lungerne kan i nogle tilfælde behandles med det kemoterapeutiske stof Docetaxel. Behandlingen kan holde sygdommen i ro eller få den til at svinde helt eller delvist i en kortere eller længere periode.

Hvordan foregår behandlingen med Docetaxel?

Docetaxel gives som en intravenøs infusion (direkte i en blodåre), via et drop i armen og vil tage 1-1½ time. Før hver behandling med Docetaxel vil du få taget blodprøver og blive undersøgt af en læge. Selve behandlingen foregår ambulant, det vil sige at du ikke behøver at være indlagt på hospitalet. Der er 3 uger imellem hver behandling.

Hvor lang tid fortsætter behandlingen med Docetaxel?

Antallet af behandlinger afhænger af, hvordan du tåler behandlingerne og af hvordan kræftsygdommen reagerer på behandlingen.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før hver behandling senest 1 time før konsultationen hos lægen. Du kan også aftale tid hos egen læge senest dagen før behandlingen eller på dit lokale sygehus/ sundhedscenter dagen før. Vi kontrollerer dine blodprøver for at holde øje med, om kemoterapien påvirker din knoglemarv.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt andet medicin kan Docetaxel give bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man får ved behandling med kemoterapi. Det er vigtigt, at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne.

Hvilke bivirkninger kan der forekomme?

I det følgende finder du nogle af de hyppigst forekommende bivirkninger i forbindelse med Docetaxel behandling. At de er nævnt i denne information, betyder ikke, at alle får dem. Omvendt kan der forekomme andre bivirkninger for den enkelte patient end nævnt i denne information.

Overfølsomhedsreaktion

Behandling med prednisolon.

Der er en lille risiko for overfølsomhedsreaktion under indgift af Docetaxel. Dette kan opleves som øget varme i kinderne, blussen og en oplevelse af, at man har svært ved at trække vejret helt igennem. For at forebygge en overfølsomhedsreaktion, får du en behandling med Prednisolon (binyrerbarkhomon), som skal tages dagen før behandlingen, på behandlingsdagen og dagen efter behandlingen. Se skema næste side.

Tablet PREDNISOLON 50mg

Forbehandling til Docetaxel

1 tablet dagen før behandlingen kl 8

1 tablet dagen før behandlingen kl 20

1 tablet på behandlingsdagen kl 8

1 tablet på behandlingsdagen kl 20

1 tablet dagen efter behandlingen kl 8

1 tablet dagen efter behandlingen kl 20

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi. Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen med Docetaxel. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed, ligesom du kan få udleveret skriftlig information om, hvad du selv kan gøre, hvis du har problemer med træthed.

Hårtab

Behandlingen vil medføre, at du helt eller delvist taber håret på hovedet og i nogle tilfælde også andre steder på kroppen. Du kan få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret sædvanligvis ud igen.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan kroppens produktion af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektionen kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenza symptomer. Det er ca 7-10 dage efter indgift af Docetaxel, at dit immunforsvar er mest påvirket, men det anbefales, at du er opmærksom på, om du har feber i hele perioden.
  • For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Hvis du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion.
  • For få blodplader kan vise sig som blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden. Hvis du får feber over 38 grader eller blødning, der ikke stopper af sig selv, er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Kvalme og opkastning

Kvalme og opkastning er ikke hyppigt forekommende, og kan forebygges ved hjælp af kvalmestillende tabletter, som du får udleveret i ambulatoriet og som du kan tage efter individuelt behov. Du skal fortælle lægen og sygeplejersken, hvis du har kvalme eller kaster op. Du kan også få udleveret skriftlig information, som giver gode råd om, hvad du kan gøre.

Nervesystemet

Nogle oplever, at Docetaxel kan give føleforstyrrelser i fingerspidserne og under fødderne. Dette skyldes, at Docetaxel påvirker de yderste nerveender. Det kan opleves som en prikkende eller brændende fornemmelse, svaghed eller lettere smerter i fingre og/eller fødder. Generne aftager oftest efter behandlingens ophør. For nogle kan det tage op til et helt år og i sjældne tilfælde kan generne blive kroniske.

Hud og negle

Under behandlingen med Docetaxel, vil du måske opleve nogle forandringer i dine negle. De kan blive gule, tykke og have lettere ved at knække og flosse. Nogle oplever, at der kommer linjer i neglene, svarende til antal behandlinger med Docetaxel. Disse linjer og forandringer er ikke permanente og vil forsvinde når neglene vokser ud, hvilket ofte tager omkring 6 måneder. Området omkring negleroden kan blive tør, og det kan ske, at neglen løfter sig. I få tilfælde falder neglen helt af. Disse negleforandringer kan både være smertefulde og generende, men heldigvis forsvinder de, når du stopper behandlingen med Docetaxel.

Muskler og led

Du kan opleve at få smerter i muskler og/eller led. Ofte kan det være nødvendigt med smertestillende håndkøbsmedicin f.eks. tablet Panodil. Hvorfor disse smerter forekommer, ved man ikke så meget om, men de forekommer hos 20-60% af patienter, der får behandling med Docetaxel, og optræder ofte på 4.-5. dagen efter behandlingen. Heldigvis forsvinder de helt efter behandlingerne afsluttes. Tal med lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever muskel-led smerter.

Væskeophobning

Docetaxel har tendens til at give væskeophobning i kroppen. Dette kan for eksempel vise sig ved hævede ankler, vægtøgning eller ved at du hurtigere bliver forpustet. Dette kan forebygges, ligesom overfølsomhedsreaktionen, ved at tage prednisolon efter det før omtalte skema. Oplever du alligevel nogle af ovenstående tegn på væskeophobning, skal du kontakte ambulatoriet, så en læge kan vurdere, om du har brug for behandling med vanddrivende medicin.

Forandringer i slimhinderne i mund og svælg

Docetaxel kan give tørhed, rifter og irritation i mund og svælg. Da man normalt har en høj bakterieflora i mund og svælg, kan det føre til infektion. Derfor kan du opleve at få svamp i munden, som viser sig ved svie, smerter samt hvide belægninger i munden. Oplever du disse gener, skal du kontakte ambulatoriet, så du kan blive undersøgt for mundsvamp.

Diarré eller forstoppelse

Behandlingen med Docetaxel påvirker slimhinderne i fordøjelsessystemet, hvilket kan give enten diarré eller forstoppelse. Diarré er hyppig, løs eller vandig afføring flere gange i løbet af et døgn, ofte fulgt af luft i maven og mavekramper. Forstoppelse er hård afføring, som er vanskelig at komme af med eller som kommer med flere dages mellemrum. Begge tilstande kan afhjælpes med håndkøbsmedicin.

Samliv og seksualitet

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner som vanligt. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne. Ved tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Redaktør