kræftsygdom, psykiske reaktioner på en

I denne patientinformation, kan patienter og pårørende læse gode råd om de mange reaktioner og følelser der er forbundet med en kræftsygdom. Der er også informationer om den støtte og rådgivning, som onkologisk- og palliativ afdeling kan tilbyde, herunder patient og pårørende undervisning.

Her kan du finde information om psykiske reaktioner samt støtte- og rådgivningstilbud.

De fleste mennesker der får en kræftdiagnose, oplever i perioder følelse af chok og håbløshed. Der kan være mange ubesvarede spørgsmål og usikkerhed, der kan trænge sig på. Det kan skabe utryghed og angst, både for den syge og for resten af familien.

Mennesker reagerer forskelligt på en kræftsygdom. De fleste kan i mere eller mindre grad genkende psykiske reaktioner som: uvirkelighed, tomhed, tankemylder, angst, irritabilitet, vrede, træthed og have svært ved at overskue og koncentrer sig i daglige gøremål. De fysiske reaktioner er: Anspændthed, uro, hjertebanken, søvnproblemer, hovedpine og ændringer i appetitten.

Gode råd

  • Gå ikke med bekymringerne selv. Gør op med dig selv, hvem du vil involvere.
  • Tag imod tilbud om hjælp og støtte fra dine omgivelser.
  • Tal løbende med dine nærmeste. Det er en ny situation for alle i familien med mange nye følelser, tanker og beslutninger.
  • Man kan ikke tage for givet, at man ved, hvad der er vigtigt for hinanden. Desuden varierer behovet for støtte og hjælp løbende gennem et sygdoms- og behandlingsforløb.
  • Forvent ikke at der er en korrekt måde at reagere på. Accepter din egen reaktion.
  • Mange vil selv kunne bearbejde den nye situation med støtte fra familie og venner, andre har også haft glæde af at deltage i støtte- og rådgivningstilbud.

Støtte og rådgivningstilbud

Onkologisk og Palliativ Afdeling afholder Patient og pårørende undervisning, hvor du og dine pårørende er velkomne til at deltage.

I afdelingen er der ansat psykolog, som efter aftale med læge kan tilbyde en til tre samtaler, individuelt eller sammen med dine nærmeste pårørende.

Psykologen kan bruges til:

  • At få hjælp til større forståelse og indsigt i din egen og andres reaktion.
  • At give dig mulighed for at tale med en udefra kommende om, hvordan du oplever livet med sygdom.
  • At støtte dig og din familie i at tale sammen om det, der kan være svært for begge parter.

Ønskes samtaleforløb med privat praktiserende psykolog, er der via henvisning fra praktiserende læge mulighed for tilskud. Desuden kan der være tilskudsordninger via f.eks. Sundhedsforsikringer, Sygesikringen Danmark og pensionskasser. På Nordsjællands Hospital er der mulighed for samtale med en af hospitalets præster. På Onkologisk og Palliativ Afdelings hjemmeside samt de enkelte afsnits opslagstavler forsøger vi at samle relevante støtte- og rådgivningstilbud til dig og dine pårørende. Du kan finde støtte- og rådgivningstilbud til dig og dine nærmeste i Kræftens Bekæmpelse og i flere kommuner.

Vi anbefaler at du og dine pårørende læser pjecen ”Jeg har fået kræft” og pjecen ”Et liv som pårørende” udgivet af Kræftens Bekæmpelse. Samt rådgivningen Børn, Unge og Sorg på www.bornungesorg.dk

 

Redaktør